Jak to jest być Aktywnym Studentem? Zapraszamy do udziału w ANKIECIE

W ramach projektu „Aktywny Student” oraz we współpracy z Parlamentem Studentów RP zapraszamy serdecznie do udziału w anonimowej ankiecie dotyczącej wybranych aktywności podczas studiów, finansów oraz Waszych praw wynikających ze statusu studenta.

 

Ankieta "Aktywność – Finanse – Prawa studenta" ma na celu zebranie jak największej liczby opinii studentów z całej Polski dotyczącej trzech sfer codziennego funkcjonowania studentów. Ankieta będzie aktywna do 16 czerwca 2019 roku.

Część dot. aktywności pomoże poznać podstawową opinię studentów dot. ich dodatkowej działalności poza zajęciami. Dzięki zebranym odpowiedziom organizacje oraz instytucje działające w środowisku studenckim będą mogły przeanalizować swoją działalność i ofertę dedykowaną studentom, tak by jeszcze lepiej odpowiadać na aktualne potrzeby środowiska.

Część dot. finansów pomoże nam w publikacji tegorocznej edycji raportu Portfel Studenta, w której będziemy chcieli ująć wyniki uzyskane w powyższej ankiecie.

 

Część trzecia "Prawa studenta" opracowana została przez Parlament Studentów RP w założeniu lepszego przygotowania do kolejnej edycji Konferencji Ekspertów Praw Studenta, a także przygotowania materiałów do promocji tegorocznych szkoleń z zakresu praw i obowiązków organizowanych przez samorządy studenckie w polskich uczelniach.

 

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

ANKIETA

Może Cię zainteresować: