IV Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

W dniach 30 listopada – 2 grudnia br. ponad 70 dziennikarzy redakcji studenckich reprezentujących ponad 30 redakcji z całej Polski spotkało się w Krakowie podczas IV Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Konferencja OFMA towarzyszyła 12. Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory - Studenckich Nagród Dziennikarskich i stanowiła także podsumowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Aktywny Student” realizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach działań Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji oraz Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" – zainicjowanych przez Związek Banków Polskich.

W otwarciu konferencji, oprócz ponad 100 dziennikarzy studenckich i studentów dziennikarstwa uczestniczyli m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Muller oraz Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Armen Edigarian.

Podczas inauguracji oficjalnie ogłoszono również podpisanie porozumienia pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ a Warszawskim Instytutem Bankowości. Informację o nawiązaniu współpracy przekazali uczestnikom: Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej – dr hab. prof. UJ, Agnieszka Hess oraz Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek.

Celem pierwszego porozumienia w skali kraju zawartego z wydziałem kształcącym przyszłe kadry dziennikarskie i działów komunikacji jest współpraca i wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii, finansów, cyberbezpieczeństwa, oraz gospodarki elektronicznej, ale także rozwijanie kompetencji zarówno warsztatowych, jak i merytorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarstwa ekonomicznego – powiedział po uroczystości Wiceprezes Waldemar Zbytek.

Pierwszego dnia wydarzenia odbyła się również  debata „Młodzi, aktywni, cyfrowi ale czy cyberbezpieczni?”. Uczestniczyli w niej: Dyrektor w Fundacji Polska Bezgotówkowa – Monika Grabowska, Kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania w Allegro –  Jakub Pepłoński oraz Wiceprezes WIB – W. Zbytek. Paneliści dyskutowali m.in. na temat bezpiecznych zachowań przy korzystaniu ze sklepów internetowych i bankowości elektronicznej oraz znaczenia edukacji w tym zakresie.

W sobotę, drugiego dnia konferencji zaplanowano warsztaty z dziennikarstwa ekonomicznego, telewizyjnego i radiowego prowadzone przez dziennikarzy największych mediów ogólnopolskich. Z młodymi dziennikarzami spotkali się m.in. Mateusz Borek (Polsat Sport), Bartłomiej Godusławski (Dziennik Gazeta Prawna), Patryk Michalski (RMF FM) oraz Janusz Schwertner (Onet.pl). Na koniec części merytorycznej odbyła się debata z dziennikarzami zagranicznymi na temat wyzwań dziennikarstwa śledczego organizowaną we współpracy z Fundacją Reporterów i Fundacją Vsquare.

Tegoroczna konferencja towarzyszyła 12. Gali Finałowej Plebiscytu MediaTory – Studenckich Nagród Dziennikarskich, podczas której nagrodzeni zostali dziennikarze największych redakcji krajowych, którzy zyskali uznanie w oczach studentów dziennikarstwa z całej Polski. Udział w uroczystej gali w towarzystwie blisko 1000 osób wzięli również wszyscy uczestnicy konferencji.

Krajowa Konferencja OFMA to coroczne spotkanie redakcji studenckich z całej Polski, które ma na celu integrację środowiska mediów akademickich, wymianę doświadczeń oraz możliwość poszerzenia wiedzy, a także umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego. Pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Może Cię zainteresować: