International Biometric Congress 2015

Czy technologie biometryczne są przyszłością bankowości? Jak wykorzystywać biometrię w poszukiwaniu nowych strumieni dochodów? Konferencja International Biometric Congress umożliwi uzyskanie odpowiedzi m.in. na te pytania, jak również pozwoli usystematyzować wiedzę, poruszając wszystkie najważniejsze zagadnienia z obszaru zastosowania biometrii w bankowości oraz administracji publicznej.

Organizatorzy – Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji – zapraszają w dniach 22 oraz 23 września br. do Hotelu Narwil w Serocku, przy ul. Czesława Miłosza 14A.


Od 2009 r. cykl konferencji, wcześniej zatytułowanych „Spring Biometric Summit” (SBS), jest największym, cyklicznym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej poświęconym wykorzystaniu biometrii w bankowości, sektorze finansowym i administracji publicznej. Podczas konferencji prowadzony będzie dialog pomiędzy przedstawicielami sektora bankowego i firm technologicznych, świata nauki oraz prawnikami na temat kluczowych wyzwań stojących przed sektorem usług finansowych w kontekście nowych regulacji prawnych dotyczących technologii biometrycznych.

 

W tegorocznej edycji International Biometric Congress zaprezentowane zostaną:

  • specjalistyczne raporty poświęcone biometrii wydane przez Związek Banków Polskich;
  • najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie biometrii z perspektywy sektora bankowego – w tym podpis biometryczny, biometria w call center, biometryczne oddziały paperless, płatności biometryczne oraz przykłady ich implementacji;
  • nowe zastosowania biometrii w zakresie bankowości korporacyjnej;
  • studia przypadków – projekty biometryczne w polskiej i europejskiej bankowości, m.in. projekt paperless Banku Zachodniego WBK, sieci bankomatów biometrycznych PlanetCash, biometrii głosowej w bankowości mobilnej Banku SMART oraz projekt badawczy banku PKO BP.


Gościem specjalnym konferencji będzie Barclays Bank z siedzibą w Wielkiej Brytanii, który zaprezentuje największy w Europie projekt biometrii w bankowości korporacyjnej.

W trakcie trwania International Biometric Congress odbędą się również warsztaty z zakresu prawnych aspektów biometrii, budowania business case dla wdrożeń biometrycznych oraz aspektów bezpieczeństwa implementacji biometrii, które prowadzone będą przez czołowych ekspertów w Polsce.

Szczegóły dotyczące konferencji, wraz z agendą oraz formularzem zgłoszeniowym, dostępne są na stronie www.aleBank.pl/IBC

Może Cię zainteresować: