InfoKREDYT: Polacy oszczędzają nawet w trakcie pandemii COVID-19 – finansowe podsumowanie 2020 roku

Zaledwie w przeciągu roku oszczędności Polaków zgromadzone na bankowych depozytach wzrosły o ponad 10 proc., osiągając niespełna bilion złotych - wynika z najnowszego raportu Związku Banków Polskich InfoKREDYT.

Zdecydowana większość pytanych podkreśla, iż okres pandemii zwiększył zarówno potrzebę oszczędzania, jak i ograniczania wydatków. Jednakże mimo wyższego zabezpieczenia aż 48 proc. Polaków wskazuje, iż od początku pandemii stan ich finansów się pogorszył.

 

Oszczędzanie na czarną godzinę

Pandemia i wynikające z niej ograniczenia aktywności ekonomicznej w minionym roku mocno wpłynęły na decyzje finansowe Polaków.

Jak wynika z opracowanego przez Związek Banków Polskich raportu InfoKREDYT aż 35 proc. Polaków wskazuje, iż obecna sytuacja zwiększa ich skłonność do oszczędzania. Ponadto niespełna co trzeci pytany podkreśla, iż w związku z bieżącą sytuacją ogranicza on drobne domowe wydatki (29 proc.), a co piąty zrezygnował także z większych inwestycji, takich jak zakup samochodu lub mieszkania. Niepewność co do bieżącej sytuacji gospodarczej sprawia, iż Polacy trzymają w swoich portfelach znacznie więcej oszczędności niż przed rokiem. Według danych KNF depozyty gospodarstw domowych na koniec września 2020 r. wynosiły 986,7 mld zł. Oznacza to, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy zwiększyli poziom swoich oszczędności o ponad 10 proc.

 

Mniejsze zainteresowanie kredytami

Jak wynika z raportu InfoKREDYT zadłużenie gospodarstw domowych wobec sektora bankowego na koniec września 2020 roku wyniosło 767,5 mld zł, co oznacza jedynie nieznaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego (o 3,2 proc.).

Niewielka tendencja wzrostowa, a także okres względnej stagnacji na rynku kredytowym dostrzeżony został także przez bankowców. Jak wynika z przeprowadzonej przez Związek Banków Polskich ankiety niespełna 40 proc. pytanych o zdanie bankowców wskazuje, iż zainteresowanie produktami kredytowymi jest nieco lub znacznie niższe niż w latach ubiegłych. Wciąż najbardziej popularnym produktem kredytowym jest kredyt gotówkowy (64 proc. wskazań), który częściej niż przed rokiem służył pokryciu zakupu lub remontu mieszkania – podkreśla to obecnie 35 proc. badanych, wobec 30 proc. w 2019 roku. Większa skłonność do oszczędzania sprawia z kolei, iż Polacy nie mają dotychczas problemu ze spłatą swoich zobowiązań. Jak wynika z przeprowadzonego badania aż 49 proc. pytanych o zdanie bankowców nie zauważa istotnych opóźnień w spłatach kredytów po okresie zawieszenia spłacalności rat kredytów.

 

Pandemia w portfelu Polaka

Walka z pandemią nie tylko wpłynęła na recesję gospodarczą, ale także na stan finansów osobistych Polaków.

Jak wynika z badań Związku Banków Polskich aż 48 proc. Polaków wskazuje, iż od początku pandemii stan ich finansów nieznacznie lub zdecydowanie się pogorszył.

Wśród negatywnych skutków recesji gospodarczej najczęściej doświadczanymi są: obniżona pensja (21 proc.), mniejszy wymiar pracy (15 proc.) lub całkowita utrata pracy (10 proc.). Stosunkowo niewielki odsetek Polaków deklaruje całkowitą zmianę formy pracy na pracę zdalną, co przyznaje jedynie 13 proc. pytanych. Optymizmem może napawać fakt, iż dla niespełna połowa ankietowanych pandemia nie wpłynęła w sposób bezpośredni na ich aktywność zawodową. Zauważając potrzebę odkładania części swoich dochodów Polacy coraz częściej dostrzegają także konieczność tworzenia odpowiednich programów zachęcających do długoterminowego oszczędzania. Co trzeci pytany o to Polak zgadza się ze stwierdzeniem, iż obecnie powinny być wdrażane publiczne programy wspierające gospodarstwa domowe w długoterminowym oszczędzaniu. Z tezą tą zgadzają się także bankowcy. Jak wynika z badań zrealizowanych przez Związek Banków Polskich, tę ideę wspiera aż ponad 80 proc. z nich.

 

Raport do pobrania na stronie: www.aleBank.pl

 

Może Cię zainteresować: