Inauguracja Konkursu FINSIM – Liga Akademicka 2019/2020

W dniu 25 listopada br., w warszawskim Golden Floor Tower, zainaugurowano Konkurs FINSIM - Liga Akademicka 2019/2020. Sesję otworzył Waldemar Zbytek Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Swoją obecnością, uroczystość uświetnił Pan Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, przedstawiciel Patrona głównego konkursu oraz Pan Artur Pustelnik- Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Systemowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciel fundatora nagrody głównej w konkursie.

 

 

 

W trakcie pierwszego, inauguracyjnego spotkania, uczestnicy, pod opieką doświadczonych Mentorów WIB, Michała Bellwona i Andrzeja Jakubaszka, poznali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi banków.

 

 

Konkurs FinSim – Liga Akademicka, to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest nowa gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem FINSIM przygotowana przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości z węgierskim partnerem ITCB Hungary.

W konkursie, zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które będą działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Przed uczestnikami stoi duże wyzwanie – będą zarządzali bankiem przez okres 8 kwartałów – podejmą 8  strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze będzie wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie FINSIM. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. w trakcie Walnego Posiedzenia Akcjonariuszy.

 

 

Organizatorem tak unikalnego przedsięwzięcia mającego zasięg ogólnopolski jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, która wykorzystując doświadczenia z kilkunastu edycji konkursów organizowanych z udziałem pracowników banków, przygotowała ósmą już edycję dedykowaną zespołom studenckim.

W sesji inauguracyjnej wzięło udział 15 zespołów z następujących uczelni:

  • Politechnika Świętokrzyska – 2 zespoły
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 2 zespoły
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 2 zespołu
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 2 zespoły
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 2 zespoły
  • Politechnika Gdańska – 1 zespół
  • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego – 1 zespół
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 1 zespół
  • Uniwersytet Szczeciński – 1 zespół
  • Uniwersytet Zielonogórski– 1 zespół

 

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Bankowcy dla Edukacji.

Więcej informacji o Konkursie na  www.liga.finsim.pl i na https://www.facebook.com/FinsimLigaAkademicka/

Patronami medialnymi są: TV Student, Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal  Bankier.pl, portal Kariera w Finansach, portal Studentnews.pl, niezależny Magazyn Studencki TO ZALEŻY.

Może Cię zainteresować: