II spotkanie Szkoły Bankowości i Finansów

16 maja w Uniwersytecie Opolskim odbyło się drugie spotkanie Szkoły Bankowości i Finansów, której celem jest upowszechnianie wiedzy, a także zaproponowanie wysokiej jakości cyklu edukacyjnego dla studentów. Spotkania z ekspertami mają formę wykładów, których efekty będą udostępniane uczestnikom w formie multimedialnej publikacji, pozwalającej na dodatkowe ustystematyzowanie pozyskanych informacji.

Każdy z wykładów poprzez transmisję on-line dociera do studentów uniwersytetów w Opolu, Wrocławiu, Warszawie, Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Zielonej Górze i Krakowie.

 

Spotkanie w Opolu poświęcone było tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się ze studentami:

  • Waldemar Zbytek – wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – temat wystąpienia „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Efektywność poprzez współpracę”;

  • Piotr Balcerzak – pełnomocnik Zarządu ZBP ds. Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa – temat wystąpienia "Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP jako przykład CSIRT sektorowego";

  • Piotr Józefczyk – ekspert w Departamencie Bezpieczeństwa Banku Zachodniego WBK S.A. – temat wystąpienia „Uwaga! NIEbezpieczeństwo w internecie – przed czym chcemy się chronić”;

  • prof. Jerzy Konieczny – tematyka cyberbezpieczeństwa punktu widzenia wywiadowni.

 

Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 7 czerwca w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Organizatorami Szkoły Bankowości i Finansów są Związek Banków Polskich, Projekt Sektorowy Bankowcy dla Edukacji oraz Multimedialne Wydawnictwo Naukowe Wykładnia.

 

Może Cię zainteresować: