II Krajowa Konferencja Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich

W dniach 28-29 listopada 2016 r.. na Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Gdańskim odbyła się druga edycja dorocznego spotkania mediów akademickich. Wydarzenie towarzyszyło 71. Spotkaniu Europejskiej Unii Studentów i ma na celu integrację środowiska mediów akademickich, wymianę doświadczeń oraz możliwość poszerzenia wiedzy, a także umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego. Gościem pierwszego dnia obrad był Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin.

Na zaproszenie organizatorów Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" w Trójmieście pojawili się przedstawiciele kilkudziesięciu redakcji akademickich z całej Polski, a także reprezentanci środowiska biznesowego. Spotkanie stanowi okazję nie tylko do podsumowania pierwszego roku działalności Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, ale także wspólnej dyskusji na temat kolejnych podejmowanych aktywności.

W programie dwudniowej konferencji przewidziano m.in. debaty „Znaczenie budowy podstaw wiedzy ekonomicznej a rozwój osobisty i zawodowy polskiego studenta” oraz „Dziennikarstwo vs. PR: dwa światy – symbioza czy rywalizacja?”, a także warsztaty dziennikarskie prowadzone przez doświadczonych praktyków – rzeczników prasowych, redaktorów naczelnych i wydawców.

Konferencja jest organizowana przez Program NZB, Warszawski Instytut Bankowości oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Może Cię zainteresować: