Horyzonty Bankowości 2016

W jednym dniu, w jednym miejscu, pod wspólnym hasłem HORYZONTY BANKOWOŚCI, odbędą się spotkania i konferencje, w których udział wezmą główni przedstawiciele sektora bankowego, władz rządowych, instytucji regulacyjno-nadzorczych, firm okołobankowych oraz środowisk naukowych.

Wydarzenie jest okazją do rozmów o bankowości i rozwoju gospodarczym, do wymiany poglądów między ekspertami i autorytetami z dziedziny finansów oraz znakomitą sposobnością do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

 

HORYZONTY BANKOWOŚCI 2016

Wspólny projekt CPBiI oraz ZBP obejmujący:

 

— w części przedpołudniowej —

 

Forum Strategii Bankowych 2016

Spotkanie członków zarządów banków, niezależnych ekspertów bankowych, przedstawicieli ZBP oraz instytucji międzybankowych. FSB, podzielone na trzy bloki tematyczne, będzie miejscem do otwartego wyrażenia stanowisk przez naukowców i bankowych ekspertów. Ich opinie będą dotyczyły najważniejszych problemów polskiego sektora finansowego. Podczas otwartej dla publiczności dyskusji będą prezentowane różne modele biznesowe i strategie banków planowane w perspektywie kolejnych 5–10 lat.

 

Płatności Mobilne

Konferencja dla menedżerów, specjalistów działów IT i bezpieczeństwa, działów marketingu i public relations oraz sprzedaży i obsługi klienta. Kolejny raz podczas konferencji odbędzie się dyskusja o rozwoju i przyszłości płatności mobilnych w Polsce. W ostatnich miesiącach można było zaobserwować bardzo dynamiczny rozwój tej formy płatności. Oraz szereg spotkań specjalistycznych, poświęconych edukacji i współpracy ze środowiskiem akademickim.

 

— w części popołudniowej —

 

Gala rankingu „50 największych banków w Polsce 2016” „Miesięcznika Finansowego BANK” – jeden z najbardziej prestiżowych i najczęściej cytowanych rankingów banków w Polsce zostanie rozstrzygnięty już po raz 21. W ramach tej uroczystości odbędzie się wręczanie:

 

  1. Medali Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich

  2. Nagród dziennikarskich im. Mariana Krzaka Związku Banków Polskich

  3. Nagród konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove” za najlepszy esej

  4. Nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2016” „Miesięcznika Finansowego BANK”

  5. Debata przedstawicieli środowiska bankowego z udziałem władz NBP

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w porannych konferencjach oraz popołudniowej gali. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na stronie www.aleBank.pl/HB.

Może Cię zainteresować: