Giełda uczy o rynku kapitałowym

Aby z sukcesem inwestować na giełdzie trzeba mieć odrobinę kapitału, trochę intuicji, kapkę szczęścia i... dużo wiedzy.

Znajomość rynku i zasad inwestowania zwiększa szanse na podejmowanie właściwych decyzji. Każdy inwestujący powinien poznać zasady, którymi kieruje się rynek. Bez tej podstawowej wiedzy trudno w ogóle mówić o inwestowaniu. Dla miłośników hazardu i podejmowania decyzji w oparciu jedynie o własną intuicję lepsze są inne miejsca niż parkiet GPW.

Gdzie zatem można nauczyć się czegoś o giełdzie i rynku kapitałowym?

Wiedzę można oczywiście czerpać z serwisów internetowych, poradników, blogów i dostępnych na rynku podręczników inwestowania. Nie ma jednak lepszego źródła wiedzy o giełdzie niż sama Giełda Papierów Wartościowych.

Jednym z kluczowych projektów edukacyjnych jest Szkoła Giełdowa. W jej ramach realizowane są dwa kursy: „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz „Giełda dla średniozaawansowanych”. Zajęcia odbywają się w 11 ośrodkach w całej Polsce. Ich listę można znaleźć na stronie www.gpw.pl.

Prowadząc naszą działalność edukacyjną nie zapominamy również o przyszłych inwestorach, w tym młodzieży szkolnej i akademickiej. Organizujemy dla nich specjalne lekcje na GPW, na które zapraszamy gimnazjalistów i licealistów. Wspieramy również osoby piszące prace licencjackie, magisterskie i doktorskie na temat rynku kapitałowego. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłasza kolejną edycję konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu GPW na najlepszą pracę magisterską i licencjacką na temat rynku kapitałowego. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali tytuł zawodowy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od stycznia do grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia Konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody pieniężne. Zasady konkursu oraz więcej informacji dostępne pod adresem: www.gpw.pl/konkurs2017

Może Cię zainteresować: