Gdyby wszyscy dorośli mieszkańcy Bytomia utracili dowody osobiste? Tyle dokumentów zastrzeżono w 2017 r.

W 2017 r. zastrzeżono 136 tysięcy skradzionych i zgubionych dokumentów tożsamości – przy założeniu, że około 20% Polaków to dzieci i młodzież to tak, jakby swoje dokumenty utracili wszyscy dorośli mieszkańcy Bytomia, Bielsko-Białej, Olsztyna albo Zabrza. W tym samym okresie z banków próbowano wyłudzić 6,7 tys. kredytów na łączną kwotę ponad 442 milionów złotych. Związek Banków Polskich opublikował kolejne wydanie Raportu o dokumentach infoDOK. 800x600

 

Tylko w IV kwartale 2017 r. baza Systemu DZ wzrosła dokładnie o 32 866 szt. i zawierała na koniec grudnia 2017 r. 1 827 020 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. W tym samym okresie próbowano wyłudzić 1 592 kredyty o łącznej wartości 106,7 mln złotych.


„Rośnie świadomość potrzeby ochrony własnej tożsamości oraz narzędzi, które służą zabezpieczeniu się przed wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. W zakresie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości dane pokazują jak wiele udało się osiągnąć – obecnie zastrzega się ponad trzy razy więcej dokumentów niż 10 lat temu. Również w innych obszarach bardzo intensywnie pracujemy. Sektor bankowy prowadzi szereg programów z zakresu edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.


„Rozpoczynamy dziś 12. etap Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. W czasie ostatnich 10-ciu lat prowadzenia tego projektu zablokowano łącznie prawie 75 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej kwocie przekraczającej 4 miliardy złotych. Statystycznie codziennie banki blokują 20 prób, w których przestępcy chcą ukraść 1,1 miliona złotych. W tym kontekście nasz dowód osobisty jest wart średnio 54,6 tysiąca złotych. Pamiętajmy jednak, że najwyższa zanotowana dotychczas próba wyłudzenia dotyczyła kwoty aż 25 milionów zł” – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

 


System DZ znakomicie wpisując się w działania Policji w znacznej mierze przyczynia się do zmniejszenia się skali przestępczości związanej z kradzieżą tożsamości.

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych. Krótka instrukcja, co trzeba zrobić:

 

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

  2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828: Wiele banków – Jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.

 

***


System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.
Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK, za IV kwartał 2017 r. znajduje się na stronie internetowej: www.DokumentyZastrzezone.pl.

 

 

 

Może Cię zainteresować: