FUT i FUE w Projekcie sektorowym Bankowcy dla Edukacji

Kończący się rok akademicki przyniósł programom edukacji finansowej dwa ważne porozumienia oraz pierwsze działania z Forum Uczelni Technicznych oraz Forum Uczelni Ekonomicznych, które są komisjami branżowymi Parlamentu Studentów RP. Podpisane porozumienia mają na celu podjęcie wspólnych działań w zakresie zwiększania przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki oraz zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa systemu gospodarczego. Pierwszymi wspólnymi działaniami będzie organizacja prelekcji tematycznych i wykładów.

Forum Uczelni Technicznych tworzą Samorządy Studenckie Polskich Uczelni Technicznych. Jego zadaniem jest m.in. reprezentowanie interesu studentów uczelni zrzeszonych, rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami Uczelni Technicznych, wspieranie ich działania oraz rozwoju. Głównymi działaniami są między innymi wypracowywaniem i obroną wspólnego stanowiska Samorządów Studenckich Uczelni Technicznych, szczególnie w kwestiach zmian prawnych na szczeblu krajowym. Dodatkowo organizują liczne szkolenia oraz spotkania i konferencje tematyczne. W skład Forum wchodzi 27 uczelni, w których studiuje 350 tysięcy studentów.

 

Forum Uczelni Ekonomicznych tworzą Samorządy Studenckie Uczelni Ekonomicznych. Celem Forum jest reprezentowanie interesów studentów uczelni ekonomicznych. Swoje cele realizują dzięki organizowanym ogólnopolskim projektom (Mosty Ekonomiczne, Transekonomik), które umożliwiają studentom uczelni ekonomicznych wymiany międzyuczelniane, ogólnopolską integrację i poszerzenie horyzontów poprzez projekty. W skład Forum wchodzi 5 uczelni, w których studiuje ponad 50 tysięcy studentów.

 

 

Wspólnie dla edukacji ekonomicznej studentów i cyberbezpieczeństwa

Podpisane porozumienia mają na celu podjęcie wspólnych działań w zakresie zwiększania przepływu informacji z nauki do praktyki gospodarczej i z praktyki gospodarczej do nauki, wsparcie studentów w zdobyciu wiedzy wykraczającej poza program zajęć na studiach, pomoc w uzyskaniu wysokiego poziomu edukacji finansowej i ekonomicznej, co wpłynie na jakość pracy zawodowej i życia osobistego, podniesienie poziomu kształcenia w szkołach wyższych, wzrost wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, oraz zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa systemu gospodarczego.

Cieszy nas szerokie wsparcie obu komisji branżowych. To pokazuje jak ważna jest współpraca z całym środowiskiem akademickim na rzecz rozwoju studentów. Podpisane porozumienia doskonale wpisują się w ideę projektu, czyli stopniowego włączania kolejnych podmiotów, co będzie sprzyjało zwiększaniu skali realizacji jego głównych założeń. Czynniki ekonomiczne i cyberbezpieczeństwo są dziś obszarem, który obejmuje każdą grupę wiekową i towarzyszą nam w prawie każdym elemencie codziennego życia. Dlatego tak istotnym jest, abyśmy już od najmłodszych lat edukowali społeczeństwo w tych tematach. Tu widzimy szansę i duże pole możliwości na współpracę ze środowiskiem szkół wyższym poprzez uruchomienie wolontariatu akademickiego, którego uczestnicy będą prowadzić działania edukacyjne w szkołach niższego szczebla. Dużą rolę będą odgrywać tu studenci uczelni technicznych i ekonomicznych – powiedział Waldemar Zbytek, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Pierwszymi wspólnymi działaniami będzie organizacja prelekcji tematycznych i wykładów podczas dni adaptacyjnych nowo przyjętych studentów, przeprowadzenie konkursów wiedzy ekonomicznej, IT i cyberbezpieczeństwa oraz start Akademickiego Wolontariatu Ekonomicznego.

 

Ariel Wojciechowski
Warszawski Instytut Bankowości

Może Cię zainteresować: