Fundacja Polska Bezgotówkowa zachęca przedsiębiorców do korzystania z bezpłatnych terminali płatniczych

Fundacja poinformowała o przekazaniu przedsiębiorcom pierwszych terminali płatniczych dofinansowanych w ramach Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa”. Do Programu przystąpiło już sześciu agentów rozliczeniowych, z którymi przedsiębiorcy mogą podpisywać umowy, aby korzystać z bezpłatnych terminali.

Detalistom, którzy kwalifikują się do udziału w Programie, oferuje on możliwość finansowania do 3 terminali płatniczych przez okres roku. Dzięki inicjatywie Fundacji i przeznaczeniu ok. 600 mln zł, w ciągu 3 lat w Polsce może przybyć około pół miliona nowych terminali płatniczych. Pomoże to przedsiębiorcom z sektora handlowo-usługowego unowocześnić ich biznes oraz przyciągnąć nowych klientów, co w konsekwencji może stymulować wzrost całej gospodarki.

Według ekspertów Fundacji Polska Bezgotówkowa  w Polsce brakuje kilkuset tysięcy terminali płatniczych – wskazuje na to zarówno porównanie liczby terminali do liczby kas fiskalnych, jak i porównanie nasycenia terminalami na rynku w Polsce i w innych krajach UE. Jednocześnie jedną z głównych barier zgłaszanych przez przedsiębiorców, która zniechęca ich do zainstalowania terminali płatniczych, jest koszt tych urządzeń. Oferta Fundacji odpowiada na to wyzwanie zapewniając pokrycie kosztów użytkowania terminali przez przedsiębiorców oraz kosztu transakcji przez okres jednego roku.

Do Programu „Polska Bezgotówkowa” mogą zgłaszać się mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych za swoje towary i usługi, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali płatności bezgotówkowych. Do udziału w Programie uprawnieni są  chętni przedsiębiorcy, którzy posiadają maksymalnie 5 placówek detalicznych.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się przyłączyć do Programu, otrzyma wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy. Detalista może otrzymać maksymalnie trzy terminale, w tym jeden terminal mPOS. Dla każdego terminala okres dofinansowania jest liczony przez 12 miesięcy osobno, od momentu jego instalacji.

Za realizację Programu będą odpowiedzialni agenci rozliczeniowi, którzy będą podpisywać z przedsiębiorcami odpowiednie umowy. Obecnie są to eCard S.A., eService, First Data Polska SA (Polcard), Paytel SA, , PKO Bank Polski, ING Bank Śląski SA. Oferta jednego z agentów dostępna będzie także w placówkach banków spółdzielczych SGB. Niebawem dołączą do nich kolejni, których lista będzie aktualizowana i dostępna na stronie www.polskabezgotowkowa.pl.  

„Beneficjentami obrotu bezgotówkowego są w Polsce zarówno obywatele, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, jak i państwo. Dla obywateli to wygoda, bezpieczeństwo, oszczędność czasu i pieniędzy. Natomiast dla przedsiębiorców to zmniejszenie kosztów obsługi gotówki, wzrost produktywności czy unowocześnienie funkcjonowania firmy. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych jest jednym z oczekiwań nowoczesnego społeczeństwa. Działania Fundacji Polska Bezgotówkowa są odpowiedzią na potrzeby klientów i wpisują się w wiele inicjatyw rządowych, jak i oferowanych przez rynek rozwiązań. Jestem przekonany, że Polska stoi na drodze do nowoczesnej gospodarki i jest już gotowa, żeby stać się Polską cyfrową, szczególnie w obszarach ułatwiających codzienne życie obywateli i przedsiębiorców”– powiedział Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

Udział w Programie „Polska Bezgotówkowa” oznacza szereg długofalowych korzyści dla przedsiębiorców. Jedną z kluczowych jest możliwość zwiększenia przychodów przez detalistów poprzez pozyskanie przychylności i lojalności klientów. Ci chętniej korzystają ze sklepów i punktów usługowych, w których można płacić bezgotówkowo, ponieważ te formy uważają za szybkie i wygodne.

Kolejnym benefitem jest usprawnienie biznesu i uniknięcie nieuświadomionych na co dzień  kosztów. Płatności bezgotówkowe to dla przedsiębiorcy oszczędność czasu – nie musi poświęcać go na liczenie gotówki i wydawanie reszty. W tym samym czasie może więc obsłużyć większą liczbę transakcji. Dzięki terminalom nie musi też inwestować w zabezpieczenia chroniące gotówkę, w tym podczas przewożenia utargów do banku, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio na konto. W efekcie przedsiębiorca może skupić się na tym, co najważniejsze, czyli generowaniu przychodów dla swojej firmy.

–  Polska gospodarka jest coraz bardziej bezgotówkowa, a klienci przyzwyczajeni do udogodnień ery Internetu. Udostępnienie nowoczesnych form płatności to dowód, że firma wychodzi im naprzeciw i idzie z duchem czasu. Płatności bezgotówkowe podnoszą konkurencyjność poszczególnych firm, a w konsekwencji – całej polskiej gospodarki, przenosząc ją do sfery cyfrowej. Dlatego zapraszamy i zachęcamy wszystkich detalistów do przyłączenia się do Programu „Polska Bezgotówkowa” – powiedział Mieczysław Groszek, Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

– Jesteśmy świadkami szybkich zmian na rynku płatności i związanego z nimi zwiększonego zapotrzebowania na instrumenty obrotu bezgotówkowego. Poprzez realizację Programu „Polska Bezgotówkowa” branża finansowa wspiera te zmiany, wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników tego rynku – przedsiębiorców, konsumentów oraz państwa – dla dobra całej gospodarki– dodał Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

 

Zgodnie z przyjętymi przez Fundację założeniami, przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział do Programu „Polska Bezgotówkowa” w ciągu 3 lat, czyli do końca 2020 r. W tym czasie, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców Programu, Fundacja będzie prowadzić intensywne działania informacyjno-edukacyjne kierowane do posiadaczy kart i przedsiębiorców.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie www.polskabzgotowkowa.pl.

 

***

O Fundacji Polska Bezgotówkowa

Fundacja została powołana w lipcu 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Visa oraz Mastercard w celu podejmowania działań w zakresie rozbudowy sieci akceptacji instrumentów płatniczych, upowszechniania i promocji obrotu bezgotówkowego a także promocji innowacji technologicznych wspierających obrót bezgotówkowy w Polsce.

Może Cię zainteresować: