Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – Nie zwlekaj! Dokonaj rejestracji!

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej:

23-24 maja 2018 r.

Sangate Hotel Airport w Warszawie

ul. Komitetu Obrony Robotników 32

Tematyka Forum:

SESJA I: Czy wdrożenie aktualnych regulacji może przynieść korzyści biznesowe?

SESJA II: Nowoczesne Technologie platformą rozwoju banków spółdzielczych.

SESJA III: Zarządzenie 19/2016 Prezesa NBP. Jak zwiększyć jakość gotówki będącej
w obiegu?

SESJA IV: Cyberbezpieczeństwo banków i ich klientów.

 

W forum uczestniczyć będą prezesi i wiceprezesi, dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Podczas wieczornego bankietu, nagrodzeni zostaną laureaci tegorocznego Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2018”.

Wyniki opublikowane zostaną w majowym numerze miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

 

Rejestracja:

www.aleBank.pl/FTBS

Może Cię zainteresować: