Forum Bankowe 2015 – relacja

„Ekonomiczne i regulacyjne uwarunkowania rozwoju usług bankowych w Polsce” – tak brzmiał temat wiodący Forum Bankowego 2015. Tegoroczna edycja miała charakter szczególny.

Wpisując się bowiem w międzynarodową inicjatywę edukacyjną European Money Week, przygotowaną przez Europejską Federację Bankową.

Obrady forum rozpoczął prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. – Chciałbym powitać państwa w roku szczególnym – powiedział. – Choć jest bardzo trudny, to jednak należy ocenić go jako dobry. Mamy wzrost sumy bilansowej, poprawiającą się jakość portfela kredytowego, dobre wyniki w realizacji, wspólnie z BGK, programu de minimis – podkreślił.

 

 

 

Nie brakuje jednak niekorzystnych dla polskiego systemu bankowego i gospodarki rozstrzygnięć. Prezes Pietraszkiewicz zaliczył do nich m.in. radykalną i nieuwzględniającą złożoności kwestii decyzję dotyczącą interchange fee, dyskusyjną formę wdrażania dyrektywy PSD II czy wreszcie motywowane politycznie próby ograniczenia bankowego tytułu egzekucyjnego. Niemałym kłopotem dla banków mogą być również nowe dokumenty tożsamości, pozbawione takich danych, jak adres zamieszkania czy podpis, co – w połączeniu z brakiem dostępu do systemu PESEL – może rodzić duże ryzyka dla sektora bankowego i jego klientów. Do tych wyzwań dochodzą również problemy znane od lat – jak choćby perypetie związane z dysfunkcyjnym charakterem rejestru klauzul abuzywnych. – Są obszary, gdzie mamy nadmierną regulację, obszary, gdzie jest ona zła i takie, gdzie brakuje nam regulacji – ocenił prezes ZBP.

Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił również uwagę na szkodliwą rolę upowszechniania nieprawdziwych i populistycznych mitów, przedstawiających w niekorzystnym świetle polski sektor bankowy. Eksplozję tego typu działań można było zauważyć w styczniu tego roku, po decyzji szwajcarskiego banku centralnego i gwałtownej aprecjacji franka. Prezes ZBP wyraźnie podkreślił różnicę pomiędzy uzasadnioną niekiedy krytyką a ewidentnym szerzeniem nieprawdy. – Musimy wyeliminować wszystko to, co jest niezgodne z dobrymi praktykami. Tu nie ma wątpliwości. Natomiast zawsze będziemy interweniować wtedy, kiedy pojawią się nieprawdy – zaznaczył z cała stanowczością. I wskazał prawdziwe dane o polskim sektorze bankowym.

 

 

Następnie prezes ZBP powitał wszystkich przybyłych gości, w sposób szczególny m.in. ministra finansów dr. Mateusza Szczurka, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki prof. Jerzego Witolda Pietrewicza, szefów sejmowej i senackiej Komisji Finansów Publicznych Krystynę Skowrońską i Kazimierza Kleinę, przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka, członków zarządu Narodowego Banku Polskiego dr. Andrzeja Raczko, prof. Małgorzatę Zaleską oraz Katarzynę Zajdel-Kurowską.

Krzysztof Pietraszkiewicz przedstawił również sektorowy plan wsparcia dla kredytobiorców walutowych. I nie tylko ich – niektóre bowiem elementy planu mają charakter uniwersalny i dotyczą również osób zaciągających kredyty w złotych. Do ogłoszonego już w styczniu „sześciopaku”, jak określa się reakcję banków na aprecjację franka, doszły nowe instrumenty. Prezes ZBP podkreślił, że jest to propozycja stabilizująca polski system finansowy, dająca z jednej strony poczucie sprawiedliwości, a z drugiej poczucie bezpieczeństwa tym, którzy mogą obawiać się kredytów. Jakie to rozwiązania? Po pierwsze – utworzenie funduszu wsparcia restrukturyzacji kredytów hipotecznych, dostępnego dla kredytobiorców zarówno walutowych, jak i złotowych, którzy znajdą się w przejściowej i niezawinionej trudnej sytuacji. Po drugie – odpowiedź na postulatu zgłaszany przez niektórych klientów, którzy „nie chcą być więźniami kredytu i hipoteki” – banki zdecydują się na uwolnienie takiego zabezpieczenia i ustanowienie alternatywnych jego form. Po trzecie wreszcie – utworzenie Sektorowego Funduszu Stabilizacyjnego, mającego na celu łagodzenie skutków nieprzewidywalnych i gwałtownych zjawisk na rynku walutowym.

– Zwracam się do państwa publicznie. Proszę o przyjęcie i poparcie tej propozycji. Mocno wierzę, że znajdziemy porozumienie – tymi słowami zakończył swoje wystąpienie prezes Związku Banków Polskich.

Więcej informacji na temat Forum

Może Cię zainteresować: