InfoSenior 2019: Finansowy portret polskich seniorów oczami bankowców

Polscy emeryci chętnie wspierają finansowo swoje dzieci lub wnuki, coraz częściej również korzystają z bankowości internetowej. Zdecydowana większość emerytów, posiadających dostęp do sieci deklaruje, że korzysta aktywnie z bankowości internetowej, a 68% z nich robi to co najmniej raz w tygodniu. Co drugi emeryt regularnie wspomaga finansowo swoje dzieci lub wnuki. To najważniejsze wnioski płynące z drugiej edycji raportu „InfoSenior” wydanego przez Związek Banków Polskich (ZBP) we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

Senior aktywny w Internecie

Polscy seniorzy chętnie wykorzystują dostęp do Internetu w kontakcie z bankiem. W badaniach zrealizowanych na zlecenie Związku Banków Polskich 94% pytanych posiadających dostęp do sieci deklaruje, że korzysta aktywnie z bankowości internetowej, a 68% z nich robi to co najmniej raz w tygodniu. Nieco mniejszą popularnością wśród polskich seniorów cieszy się natomiast bankowość mobilna. Ponad połowa, bo aż 56% z pytanych, nie korzysta z tego typu udogodnień. Tylko co czwarty ankietowany korzysta z zainstalowanej aplikacji banku przynajmniej raz w tygodni. Wysoki odsetek osób aktywnych w Internecie stwarza potrzebę zwiększania świadomości na temat cyberzagrożeń także wśród osób starszych. Badania pokazują, że zdecydowana większość pytanych seniorów (55%) ocenia swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i bankowości internetowej jako przeciętną. Jak podkreśla ZBP, potwierdza to konieczność prowadzenia szerokich działań edukacyjnych w tym zakresie i jako przykład wskazuje tu na jeden z największych programów edukacji ekonomicznej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

 

Portfel emeryta

Polski senior ceni sobie poczucie niezależności i nie chce obciążać swoimi problemami innych. Jak deklarują ankietowane osoby starsze aż 86% z nich nie oczekuje wsparcia finansowego od swoich dzieci ani wnuków. Co więcej polscy seniorzy nie tylko nie oczekują wsparcia od młodszych pokoleń, ale także sami wspomagają ich w realizacji życiowych marzeń. Jak wskazują badania 54% osób starszych regularnie wspomaga finansowo swoje dzieci lub wnuki. Zdecydowana większość deklaruje, że na ten cel przeznacza od 100 do 300 zł miesięcznie, co stanowi jednocześnie znaczną część dochodów polskich emerytów. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeciętna wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS w 2018 roku wyniosła 2 256,45 zł brutto. Oznacza to, iż na rękę emeryci otrzymają średnio niewiele ponad 1 860 zł. Znaczna różnica w wysokości świadczeń zauważalna jest również przy podziale na płeć. Przeciętna emerytura dla mężczyzn wynosi 2 717,09 zł, zaś dla kobiet jest to kwota o prawie 1000 zł mniejsza – 1 817,75 zł. Obecnie nieco ponad 276,4 tys. kobiet w Polsce pobiera emeryturę równą 1 065 zł, co stanowi najczęściej wypłacaną kwotę. Dla porównania najczęściej otrzymywanym świadczeniem w przypadku mężczyzn jest 2 177 zł.

 

Demograficzne zmiany

Według prognozy Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych 50 lat populacja Polaków zmniejszy się
o ponad 7 mln
i już w 2070 roku Polska może liczyć nie 38 milionów obywateli, a niespełna 31 milionów. Ponadto, w nie tak dalekiej przyszłości udział osób w wieku powyżej 65 lat w Polsce wynosić ma 33,3%, co stanowić będzie czwarty najwyższy odsetek w UE. Większy udział osób starszych będą miały jedynie kraje takie jak Portugalia (35,4%), Grecja (33,9%) i Cypr (33,6%).
Duży udział osób starszych w społeczeństwie skutkuje wysokim wskaźnikiem obciążenia demograficznego, czyli stosunku osób na emeryturze do aktywnych zawodowo.
Obecnie na 2 emerytów przypada 8 osób pracujących, jednakże w ciągu najbliższych 5 dekad liczba zmniejszy się do 3 osób pracujących.

 

Raport InfoSenior 2019 – POBIERZ

 

Może Cię zainteresować: