Finał Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Finansach SGGW

Zakończył się Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Finansach zorganizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 
 

Finał odbył się 28 kwietnia o godz. 15:00. Nagrodę wręczyli: Prorektor ds. Dydaktyki SGGW, prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, profesor SGGW, dr hab. Jarosław Gołębiewski, twórca Konkursu, dr Sylwester Kozak, Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, dr Jacek Furga, Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, dr Urszula Wiśniewska oraz koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Ewa Wcisło.

 
 
 

Nagrodę za zajęcie I miejsca zdobył Dawid Bródka.

 
 

II miejsce – Monika Pytlarczyk

 
 
III miejsce – Kamil Juda
 
 
 
 

Więcej informacji nt. konkursu na stronie: www.aleBank.pl/KonkursSGGW

Może Cię zainteresować: