Etyka w finansach 2017: V edycja polska

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła V polską konkursu Etyka w finansach (Ethics in Finance). Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org). Jednym z partnerów międzynarodowej edycji jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

 

Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów oraz środowisko akademickie. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

Konkurs Etyka w Finansach daje młodym pracownikom, studentom i naukowcom szansę aby podzielili się z nami pasją do wykonywanej pracy, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

 

W polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 000 zł. Sponsorami nagród są:

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

W odpowiedzi otrzymają zasady udziału w konkursie oraz oficjalny formularz zgłoszeniowy.

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2017 r.

Prace należy przesłać do14 kwietnia 2017 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2017 r.

 

Laureaci poprzedniej edycji oraz tematy ich esejów:

  • Łukasz Jasiński za pracę pt. Praca pt. „Etyka sprzedaży ubezpieczeń na życie”.

  • Mariusz Maziarz za pracę pt. „Żądanie obiektywizmu to marzenie ściętej głowy”.

  • Tomasz Szemraj  za pracę pt. „Transparentność jako fundament partnerstwa w relacjach bank-przedsiębiorstwo”.

  • Milena Osińska za pracę pt. „Fundament długotrwałego sukcesu w bankowości? Podejście oparte na zasadach etycznych”

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Więcej informacji oraz zasady udziału w konkursie pod adresem e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl

Biuro:
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Tel. 720 895 222
Faks 22 48 68 403

 

Sponsorzy V Polskiej Edycji Konkursu:

 

 

Do pobrania:

Może Cię zainteresować: