Obecnie realizowane moduły tematyczne:

 

  1. Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym - moduł realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Biurem Informacji Kredytowej, Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor
  2. Narzędzia e-gospodarki - moduł realizowany z Krajową Izbą Rozliczeniową
  3. Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe - moduł realizowany ze Związkiem Banków Polskich, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych, Polską Izbą Ubezpieczeń
  4. Nowy wymiar bankowości spółdzielczej - moduł realizowany ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Grupą BPS
  5. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni - moduł realizowany z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową