Działalność nierejestrowana czyli firma na próbę

Rejestracja działalności gospodarczej i związane z jej prowadzeniem obowiązki mogą zniechęcać część przyszłych przedsiębiorców. Bieganie po urzędach, skomplikowana „papierologia” i zagmatwane przepisy to dla wielu osób powód do rezygnacji otworzenia z własnego biznesu. Tu pomocna może być tzw. działalność nierejestrowana, czyli firma na próbę.

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana (lub nieewidencjonowana) to specjalna, uproszczona forma prowadzenia własnej firmy. Polega ona na tym, że przedsiębiorca nie musi takiej działalności zgłaszać do organu ewidencyjnego (czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG). Pomimo braku rejestracji, taka działalność jest w pełni legalna i wykonywać ją może każdy. UWAGA! Działalność nierejestrowana nie może być wykonywana jeśli przedsiębiorca planuje działać w ramach spółki cywilnej lub jeśli typ działalności wymaga uzyskania specjalnych pozwoleń, licencji lub koncesji (np. handel alkoholem czy paliwami).

 

Jakie muszę spełniać warunki?

„Nierejestrowany” przedsiębiorca może prowadzić swój biznes, jeśli spełnia jednocześnie dwa warunki. Po pierwsze, jest to jego pierwsza działalność w życiu, lub kolejna, ale prowadzona po przerwie dłuższej niż 60 miesięcy. Po drugie, przychód z działalności nie może miesięcznie przekroczyć kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. ten limit wynosi 1125 zł). W przypadku osiągnięcia wyższego przychodu, przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni zarejestrować swoją firmę w CEIDG (robi się to w lokalnym Urzędzie Gminy lub Miasta).

 

Co ze składkami ZUS?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowana nie musi zgłaszać się do ubezpieczeń w ZUS. Oznacza to, że nie składa żadnych dokumentów i nie opłaca żadnych składek. Trzeba jednak pamiętać, że brak zgłoszenia do ubezpieczeń to jednocześnie brak ochrony ubezpieczeniowej. Taki przedsiębiorca nie ma prawa do żadnych świadczeń z ZUS (m.in. zasiłków chorobowych czy macierzyńskich) oraz nie ma prawa do bezpłatnej opieki w publicznej służbie zdrowia. Okres wykonywania takiej działalności nie liczy się też do przyszłej emerytury.

 

Co z podatkami?

Działalność nierejestrowana nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku. Przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję przychodów i kosztów, oraz rozliczać się z urzędem skarbowym. O szczegóły dotyczące obowiązków podatkowych warto wcześniej zapytać w swoim urzędzie skarbowym.

Może Cię zainteresować: