Drzwi otwarte

Drzwi Otwarte – to element Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem polegający na prowadzeniu stoiska informacyjnego, które przez kilka godzin jest dostępne dla studentów bezpośrednio na uczelni. Podczas Drzwi Otwartych każdy może dowiedzieć się więcej realizowanych modułach tematycznych , a także o samym Programie NZB i jego Partnerach. Bezpośrednie spotkanie ze studentami daje możliwość swobodnej rozmowy, a w tym: przekazania najważniejszych informacji oraz kompletu materiałów informacyjnych.

Może Cię zainteresować: