Doroczne spotkanie Rady Konsultacyjnej Programu NZB

W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Związku Banków Polskich odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Programu ”Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach Programu NZB, jak i wskazanie kierunków jego rozwoju w najbliższych latach.

 

Uczestnikami Rady Konsultacyjnej byli przedstawiciele Związku Banków Polskich, Ministerstwa Finansów, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Banku Polskiej Spółdzielczości, Spółdzielczej Grupy Bankowej, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Fundacji KIR  Na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium”, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości  i Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Programu NZB otworzył Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz. Jak zapewnił, ZBP jako inicjator powołania Programu, będzie dalej angażował się merytorycznie w prace nad jego jakością oraz jeszcze skuteczniejszą odpowiedzią na potrzeby polskiej gospodarki we współpracy z uczelniami.

Następnie, Dyrektor Programu NZB – Krzysztof Ostafiński, przedstawił dotychczasową realizację Programu. Ponad 2000 wykładów, ponad 500 Stref NZB i uczestnictwo w ponad 250 konferencjach naukowych przełożyło się na dotarcie do ponad 350 000 studentów, co jak podkreślono jest efektem budowanych od wielu lat relacji z pracownikami i władzami uczelni.

W krótkiej dyskusji omówiono przedstawione informacje, zaś przedstawiciele Partnerów potwierdzili znaczenie Programu NZB, jak również zgłosili gotowość do dalszego uczestnictwa w jego realizacji, sygnalizując kierunki jego rozwoju.

Może Cię zainteresować: