Doroczne spotkanie Rady Konsultacyjnej Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

13 grudnia 2019 r. w siedzibie Związku Banków Polskich odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Programu ”Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach Programu NZB, jak i wskazanie kierunków jego rozwoju w najbliższych latach.

 

 

Uczestnikami Rady Konsultacyjnej byli przedstawiciele Związku Banków Polskich, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Informacji Kredytowej, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Banku Polskiej Spółdzielczości, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Fundacji Giełdy GPW, Fundacji KIR  Na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium”, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości  i Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

 

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Programu NZB otworzył Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, który poinformował uczestników o decyzji Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o realizacji Programu NZB do co najmniej 30 czerwca 2022 r.

Następnie, Dyrektor Programu NZB – Krzysztof Ostafiński, przedstawił najważniejsze wydarzenia w okresie 10-ciu lat realizacji Programu NZB i wskazał cele do realizacji w najbliższych latach, które jak podkreślił, będą możliwe do realizacji dzięki decyzji Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o kontynuacji Programu NZB co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

 

 

W krótkiej dyskusji omówiono przedstawione informacje. Jako szczególnie interesujące uznano plany rozwoju tematyki związanej z przedsiębiorczością, oszczędzaniem i inwestowaniem długoterminowym, w szczególności na cele mieszkaniowe i emeryturę, jak też intensyfikację współpracy z kołami naukowymi.

 

Może Cię zainteresować: