Doroczne spotkanie koordynatorów i wykładowców Programu NZB

Teoria ● Praktyka ● Sukces – tak brzmi hasło programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanego z inicjatywy Związku Banków Polskich przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Przedstawiciele obu tych instytucji, jak również partnerów programu: Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Krajowej Izby Rozliczeniowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także reprezentanci polskiej nauki pojawili się 10 marca w warszawskim Klubie Bankowca na spotkaniu koordynatorów programu i wykładowców uczestniczących w jego realizacji.

Spotkanie otworzyła Urszula Wiśniewska, dyrektor programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Powitała przybyłych gości, wśród których byli m.in. przedstawiciele partnerów programu: Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Mieczysław Groszek, wiceprezes ZBP; Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej; Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor; Michał Szymański, wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej, Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji; Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, dyrektor Centrów Informacji Gospodarczej; Barbara Owsiak, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej ZUS,a także Andrzej Lech, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

 

 

Wystąpienia inauguracyjne

Teoria Praktyka Sukces: to hasło bardzo skrótowe i pojemne zarazem – powiedział w swoim wystąpieniu Mieczysław Groszek. Jego zdaniem, należyłączyć praktykę z teorią – z absolutnym przekonaniem, że jest to droga do sukcesu. To jednak nie wystarczy. – Dziś, kiedy szukamy innowacyjności, zdajemy sobie sprawę, że jest to klucz do rozwoju. Jeśli chodzi o innowacje, mamy bardzo dużo do zrobienia – my tą inicjatywą wychodzimy poza hasła i zaklęcia – dodał wiceprezes ZBP.

Według Mieczysława Groszka, wspólnym narzędziem, wykraczającym poza ramy polskiego sektora finansowego, jest program edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. – Jestem dumny, że ZBP to zainicjował, natomiast teraz to jest wspólna inicjatywa, nie tylko Związku stwierdził wiceprezes Groszek. I podkreślił ogromne zaangażowanie w inicjatywę pozostałych partnerów.

Na fundamentalne znaczenie edukacji, także w zakresie budowy wiarygodności kredytowej, zwrócił uwagę prezes BIK. – Traktujemy edukację jako odpowiedzialność społeczną; w jej ramach chcielibyśmy zmieniać wizerunek BIK. 98 proc. Polaków słyszało o Biurze, ale kojarzy się ono źle – głównie z rejestrem długów, podczas gdy zdecydowana większość naszych informacji jest pozytywna – stwierdził Mariusz Cholewa.

Również Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, podkreślił, że edukacja stanowi podstawę dla budowy w społeczeństwie rzetelności i sumienności w wywiązywaniu się z zawartych umów i podjętych zobowiązań.

– Zarzucano, że nie ma współpracy gospodarki z uczelniami. Chcieliśmy pokazać, że są takie obszary, takie uczelnie i przedsiębiorstwa, które potrafią współpracować. Wybraliśmy obszary, które są nam bliskie– zaznaczył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. I wskazał, że jednym z takich obszarów, obejmujących nie tylko sektor finansowy, jest budowa gospodarki elektronicznej.
–Liczę na to, że wspólnie na realizacji tych programów skorzystamy – dodał.

– Reprezentuję firmę, która działa w obszarze płatności, w obszarze rozliczeń– zaznaczył w swej wypowiedzi Michał Szymański, wiceprezes KIR. Zwrócił uwagę na rolę świadomości społecznej w rozwoju nowoczesnych form płatności i rozliczeń. Wyzwaniem dla całej Europy, a w dalszej konsekwencji również i świata, jest choćby obszar płatności natychmiastowych – zdaniem prelegenta, należy ujednolicić ten system w całej UE.

 

 

Prezentacja programu

Po wystąpieniach inauguracyjnych nadszedł czas na prezentację programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Tę część wydarzenia poprowadzili Waldemar Zbytek oraz Urszula Wiśniewska.

– Do tej pory w programie uczestniczą 122 uczelnie, naszym celem jest, aby było ich coraz więcej – zaznaczył wiceprezes Waldemar Zbytek. Podkreślił, że nowymi uczestnikami przedsięwzięcia są nie tylko szkoły wyższe. – Nowym partnerem jest ZUS, z którym od dzisiaj uruchomiliśmy oficjalnie wspólny program– powiedział.

– Chciałbym podziękować trzem instytucjom: ZBP, BIK oraz BIG InfoMonitor. To one zainicjowały program. Wkrótce dołączyła do nich KIR– przypomniał wiceprezes CPBiI.

Widzimy potrzebę wsparcia rozwoju społeczeństwa polskiego w dziedzinie edukacji finansowej– rozpoczęła swoje wystąpienie Urszula Wiśniewska. – Jak ten ambitny cel realizowany jest w ramach programu? Mnogość inicjatyw może zaskoczyć każdego. Główne nasze działania to wykłady realizowane na uczelniach. Przekazujemy podczas nich wiedzę praktyczną, to wszystko, co zdaniem naszym i naszych partnerów powinien znać każdy Polak. Wykłady mogą mieć charakter zamknięty – w ramach przedmiotów studiów – lub otwarty – podkreśliła dyrektor programu NZB. I dodała, że do tej pory przeprowadzono ponad 400 wykładów.

Kolejne działanie to tzw. drzwi otwarte na uczelniach – wtedy to można porozmawiać z ekspertami. – W semestrze letnim zrealizujemy 70 drzwi otwartych – zaznaczyła Urszula Wiśniewska. Ogromne znaczenie, również w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy sektorem biznesu i nauki, mają konferencje – zarówno wewnętrzne, organizowane na uczelniach, jak również regionalne konferencje tematyczne NZB czy wreszcie wydarzenia rangi ogólnopolskiej. NZB – to również wyjście poza granice kraju. – Zamykanie się tylko w środowisku polskim to za mało. Chcemy jak najbardziej się wzmacniać pod względem wiedzy – zaznaczyła dyrektor programu.

Inicjatywą realizowaną w ramach NZB jest także tzw. system praktyk certyfikowanych. – Dadzą dużą wartość dodaną dla studentów – zaznacza Urszula Wiśniewska. Wizytówką, jak również niezwykle istotnym elementem programu i narzędziem popularyzacji wiedzy ekonomicznej jest czasopismo „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Jakie są plany na najbliższe trzy lata? W ramach NZB odbędzie się 3000 wykładów i 600 konsultacji uczelnianych. Pojawi się również 7000 publikacji w mediach akademickich, a wymiernym efektem działalności z kadrą edukacyjną będzie 500 przeszkolonych pracowników. – Nasze działania dotrą do ponad 700 tys. studentów na ponad 200 uczelniach, informacyjne – do ponad miliona studentów i pracowników naukowych – podkreśliła dyrektor NZB.

 

 

Wiedza i mity

Barbara Owsiak, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej ZUS, przypomniała, jak doszło do podjęcia współpracy w ramach programu. – Zarówno ZBP, jak i ZUS chciały dotrzeć do studentów z wiedzą o ubezpieczeniach społecznych. Nie może być tak, że student wchodzi w życie zawodowe, nie wiedząc nic o ubezpieczeniach – powiedziała. Jej zdaniem o ubezpieczeniach społecznych warto wiedzieć.Po to, żeby się nie wykluczać, a jeśli już się wykluczamy, to po to, by robić to świadomie. Mam nadzieję, że w wyniku programu ta wiedza nie będzie tabloidowa – podkreśliła Barbara Owsiak.

Pierwszą część spotkania zakończył Przemysław Barbrich, dyrektor zespołu Public Relations ZBP. W swym wystąpieniu zatytułowanym „Prawda czasu, prawda ekranu…” zwrócił uwagę na najczęstsze mity i przekłamania dotyczące działalności banków w Polsce, w tym modnej ostatnio kwestii kredytów denominowanych. Obalił m.in. – upowszechnianą przez tabloidy – fałszywą informację, że banki nie płacą podatków, albo płacą ich za mało. Tymczasem w 2014 r. samego CIT sektor bankowy wpłacił ponad 3,2 mld zł. – Banki to największy płatnik ze wszystkich branż w Polsce. Do budżetu wpłacają 5 mld zł. Dla porównania energetyka płaci 2,3 mld zł, a sektor paliwowy 1,7 mld zł – zaznaczył Przemysław Barbrich.

Karol Jerzy Mórawski

Może Cię zainteresować: