Dialog sektora finansowego i edukacji

5% – zaledwie taki odsetek Polaków pozytywnie ocenia stan swoje wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki. Te alarmujące dane z ostatniej edycji badania „Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków”, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski, wskazują na potrzebę pilnego podjęcia i wdrożenia planu, pozwalającego dotrzeć do milionów Polaków z podstawami praktycznych umiejętności w tym zakresie.

O tym jak te działania prowadzić, będą dyskutować uczestnicy pierwszej edycji Kongresu Edukacji Finansowej, który rozpocznie się we wtorek 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie. Udział w wydarzeniu zapowiedziało ok. 400 przedstawicieli reprezentujących 100 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń.

Podczas premierowej edycji Kongresu zaplanowano m.in. wystąpienia ekspertów na temat najnowszych rozwiązań w zakresie edukacji finansowej, przedsiębiorczości, długoterminowego oszczędzania oraz inwestowania, debatę „Konsument XXI wieku – wyzwania edukacji finansowej”. Zostaną też przedstawione wnioski z najnowszej 6. edycji Mapy Edukacji Finansowej prowadzonej przez Związek Banków Polskich. Elementem towarzyszącym Kongresowi będzie centrum wystawiennicze – Aleja Edukacji Finansowej, w której zaproszone instytucje będą prezentować swoje projekty edukacyjne.

Organizatorzy KEF – Warszawski Instytut Bankowości, Fundację GPW, Fundację im. Lesława A. Pagi oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! – stawiają sobie za cel intensyfikację prac nad rozwojem edukacji finansowej i ekonomicznej oraz rozpoczęcie szerokiej współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się tymi zagadnieniami. Wspólnym mianownikiem działań tych podmiotów jest zarówno rozwój edukacji ekonomiczno-finansowej obywateli, jak i podnoszenie kwalifikacji pracowników wszystkich instytucji sektora finansowego i instytucji publicznych. Chcą one stymulować, zarówno działania w ramach edukacji formalnej (programy nauczania, podręczniki, szkolenia nauczycieli), jak i angażować instytucje pozarządowe i firmy w praktyczną edukację w tym zakresie.


Więcej szczegółów można uzyskać pod adresem: www.kef.edu.pl lub www.aleBank.pl/KEF

Może Cię zainteresować: