Czy masz pewność, że ktoś właśnie w tej chwili nie wyłudza pieniędzy na twoje nazwisko?

Jest w błędzie ten, kto sądzi, że kradzież danych go nie dotyczy. Tylko na przestrzeni ostatniego półrocza, 35% Polaków doświadczyło co najmniej jednego z zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Pomimo 91% opinii, że bezpieczeństwo danych osobowych jest bardzo ważne, to aż 74% osób nie korzysta z  żadnych narzędzi i usług ostrzegających przed wyłudzeniem. Niemal połowa respondentów nie wie, co mogłoby sprawić, by zyskali poczucie bezpieczeństwa swoich finansów. Kampania edukacyjna Alertów BIK opowiada, jak skutecznie się chronić, by nie stać się ofiarą wyłudzenia.

Większość z nas zdaje sobie sprawę z rosnącego niebezpieczeństwa kradzieży danych i wykorzystania ich przez oszustów. Potwierdza to cykliczne badanie realizowane na zlecenie BIK, pt. „Cyberbezpieczeństwo Polaków”.
 
W ciągu ostatniego półrocza procent osób dostrzegających zwiększenie ryzyka wyłudzenia danych osobowych wzrósł i obecnie takie zagrożenie potwierdza 71% respondentów październikowego badania.
 
 
 
 
Wzrosła także liczba Polaków, którzy mieli kontakt z cyberprzestępczością. Aż 38% respondentów doświadczyło phishingu, czyli metody, w której oszust podszywa się pod legalne firmy, stosuje przy tym nazwy stron internetowych i adresów e-mail łudząco przypominających autentyczne.
 
33% badanych przyznało, że uległo wyłudzeniu pieniędzy w wyniku skorzystania z tzw. super okazji, a dane 30% ankietowanych osób znalazły się w niebezpieczeństwie w wyniku ich wycieku z różnych instytucji. Aż 88% respondentów uważa wyciek danych za powód do niepokoju o własne finanse.
 
87% internautów nie ma pełnego zaufania co do ochrony ich danych osobowych, 22% uważa, że nie ma kontroli nad tym, do jakich danych na ich temat mają dostęp inni.
 
Polacy zapytani o główne emocje towarzyszące zjawisku wyłudzeń, w tym kredytowych, wskazali na strach. Odczuwa go 60% respondentów. Na drugim miejscu jest poczucie bezradności, które ogarnia 13% osób.
 

Z Alertem BIK nie będziesz żyć w strachu przed wyłudzeniem

 
Polacy, choć mają świadomość skali wyłudzeń, rodzajów i konsekwencji zagrożeń, związanych z kradzieżą danych, to nadal za mało przezornie i niewystarczająco aktywnie korzystają z prewencyjnych nowoczesnych narzędzi, które automatycznie zadbają o ochronę ich pieniędzy. Pomimo nagłaśnianych oszustw z wykorzystaniem podstępnych socjotechnik złodziei, a także informacji o wyciekach lub włamaniach do baz różnych instytucji, 74% osób nie korzysta z  żadnych narzędzi i usług ostrzegających przed wyłudzeniem.
 
Do skorzystania z nich zmotywowałoby się 39% osób w sytuacji, gdyby same lub ktoś z ich najbliższego otoczenia padł ofiarą wycieku lub wyłudzenia.
 
Taka postawa zaskakuje. Zwłaszcza, że od blisko 13 lat rośnie zjawisko wyłudzeń. Każdego dnia próbuje się ukraść na cudze nazwiska 931 tys. zł.
 
Tymczasem jest na rynku dostępne narzędzie – Alerty BIK, które skutecznie ostrzega przed wyłudzeniem, pozwala zareagować na tyle szybko, by zatrzymać wyłudzenie lub uniemożliwić złodziejowi zaciąganie kolejnych kredytów lub pożyczek na nasze dane.
 
 
Więcej: media.bik.pl

Może Cię zainteresować: