Cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego

Choć od wejścia w życie Konstytucji dla Nauki minęło już prawie pół roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dalej kontynuuje, zapoczątkowaną w 2016 roku, debatę dotyczącą zmian w polskich uczelniach.

Kolejną okazją do rozmów środowiska akademickiego jest nowy cykl spotkań pn. NKN Forum, które ma być miejscem do dyskusji na temat kluczowych elementów i możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu Forum odbyło się 18 lutego br. w murach Politechniki Łódzkiej, a tematem spotkania były statuty uczelni w kontekście wejścia w życie nowej ustawy. Nie dziwi fakt, że na pierwsze Forum wybrano właśnie kwestie związane z najważniejszym wewnętrznym aktem uczelni. Jak zgodnie twierdzą uczestnicy konferencji, dobrze skonstruowany statut pozwoli na sprawniejsze wdrażanie rozwiązań ustawowych i pełne wykorzystanie możliwości jakie tworzą się dla uczelni w kontekście nowych przepisów. Rozwiązania zawarte w Ustawie 2.0 poszerzają autonomię uczelni, co pozwala na kształtowanie przepisów statutowych zgodnie z potrzebami poszczególnych szkół wyższych. Przemyślenia na pewno wymagać będą m.in. struktura uczelni, podział subwencji, rozwój działalności badawczej, czy zapewnienie wysokiego poziomu jakości kształcenia.

W sprawach statutów uczelni Ministerstwo Nauki nie będzie zajmowało żadnego stanowiska, niczego nie będziemy narzucać, ani też podpowiadać. Cała filozofia Konstytucji dla Nauki była taka, aby jak największą przestrzeń wolności, a tym samym odpowiedzialności, przekazać w ręce środowiska akademickiego. – powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin podczas konferencji.

W spotkaniu w Łodzi udział wzięło blisko 400 osób reprezentujących różne grupy środowiska akademickiego. Podczas konferencji debatowano o m.in. koncepcji porządku ustrojowego, organizacji i zarządzania uczelnią, badaniach naukowych, zarządzaniu jakością kształcenia oraz szansami i wyzwaniami jakie niesie za sobą obecna ustawa.

Kolejne spotkanie z cyklu poświęcone będzie szkołom doktorskim i odbędzie się w Toruniu.

Więcej informacji: nkn.gov.pl

Może Cię zainteresować: