Cyfrowe przyspieszenie KIR w najbliższych latach

„Cyfrowe przyspieszenie” jest motorem nowej strategii KIR na lata 2017-2019. Pojawienie się nowych wyzwań i nowych graczy na rynku sprawia, że KIR chce pełnić rolę sektorowego centrum innowacyjnych usług wspólnych oraz ośrodka R&D sektora bankowego.

Opracowując strategię na kolejne trzy lata, przyjęliśmy, że w kontekście nowych regulacji szeroko otwierających rynek dla konkurencji spoza sektora bankowego i rosnącej roli fintechów, optymalną drogą będzie ucieczka do przodu – stąd „strategia cyfrowego przyspieszenia” – wyjaśnia Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.– Od 25 lat budujemy standardy służące bankom w Polsce, konsekwentnie stawiając na innowacyjność i samodoskonalenie. Opieramy się na solidnych kompetencjach i zaufaniu sektora – tłumaczy Piotr Alicki.

Nowa strategia przewiduje utrzymanie kluczowej roli KIR w dostarczaniu systemów wspomagających efektywne funkcjonowanie polskiego systemu płatniczego, zbudowanie pozycji animatora przemian w sektorze bankowym i aktywnego partnera administracji publicznej w procesie cyfrowej transformacji. Jest odpowiedzią na długoterminowe wyzwania polskiego sektora bankowego i zmieniającego się modelu rozwoju gospodarczego Polski.

Przygotowujemy i w najbliższym czasie planujemy wdrożyć projekty służące przyspieszeniu procesu cyfryzacji usług. Obejmują one m.in. stworzenie bankowego węzła eID, czyli rozwiązania, które pozwoli sektorowi na pełnienie nowej roli dostawcy środka identyfikacji dla usług komercyjnych i publicznych, powiązane z tym usługi zaufania – w tym podpis elektroniczny w chmurze, a także opracowanie rozwiązań ułatwiających bankom dostosowanie się do wymogów PSD2 oraz wspierających cyberbezpieczeństwo sektora. Naszą ambicją jest przyjęcie współodpowiedzialności za urzeczywistnienie idei Polski cyfrowej – mówi Piotr Alicki.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Strategii wymaga odpowiedniego dopasowania organizacji do wyznaczonych celów, dlatego KIR będzie inwestować w budowę zasobów i kompetencji, zwłaszcza w obszarach IT i R&D. – Chcemy pełnić rolę technologicznego lidera zmian w sektorze. Naszą rolą będzie kreowanie oferty podnoszącej konkurencyjność i efektywność działania banków. Chcemy, żeby wizytówką KIR były nowoczesne usługi najwyższej jakości, ale również świadome zaangażowanie społeczne – dodaje Piotr Alicki.

W zakresie płatności bezgotówkowych KIR skupi się na rozwoju i upowszechnianiu systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir, komercjalizacji systemu rozliczeń kartowych Inkart, rozwijaniu systemów Paybynet i Qlik (Invoobill), a także zyskaniu wiodącej roli w obszarze weryfikacji tożsamości w Internecie.

Może Cię zainteresować: