Co wyróżnia najbardziej wiarygodnych finansowo Polaków?

Osoby posiadające ocenę scoringową stanowiły na koniec sierpnia br. 85% wszystkich aktywnych kredytobiorców. Posiadają one łącznie 483 mld zł zadłużenia do spłaty, co stanowi 90% zadłużenia wszystkich kredytobiorców. Ponad połowa z nich – 53% - to osoby z oceną scoringową odpowiadającą pięciu gwiazdkom, czyli z najmniejszym ryzykiem nieterminowych spłat kredytu.

Scoring jest punktową metodą oceny ryzyka kredytowego poprzez analizę wiarygodności kredytowej. Poszczególne punkty są nam przyznawane m.in. za terminowość spłacania zobowiązań, skłonność do zadłużania się oraz wykorzystywania przyznanych limitów debetowych na kontach i kartach kredytowych. Im wyższa ocena, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś nie będzie spłacał kredytu w terminie. Posiadanie więc wysokiej oceny punktowej – czyli dobrego scoringu – klasyfikuje nas do grupy osób, którym bank bez problemu udzieli kredytu jeżeli posiadamy zdolność kredytową, i co więcej, możliwe że zaproponuje również lepsze warunki kredytowe. Z kolei bardzo niska ocena scoringowa może być powodem otrzymania decyzji odmownej banku – niezależnie od wykazywanej zdolności kredytowej.

Spośród Polaków poddanych ocenie scoringowej, ponad połowa otrzymuje najwyższe punktacje odpowiadające 5 gwiazdkom. Co wyróżnia najbardziej wiarygodne finansowo osoby w kraju?

  1. Są bardzo lojalnymi klientami – 8 na 10 kredytuje się tylko w jednym banku.
  2. Dużo rzadziej zaciągają kredyt konsumpcyjny – tylko 22% taki kredyt posiada.
  3. Posiadają limit debetowy w koncie – 7 na 10 osób ma przyznany taki limit (67%), choć wykorzystują go w małym zakresie – ponad połowa (56%)  wykorzystuje go w ok. 20%.
  4. Częściej korzystają z kredytu mieszkaniowego –  co trzeci z nich posiada obecnie w obsłudze taki kredyt. 

Pięć gwiazdek, czyli najwyższą ocenę scoringową nieznacznie częściej posiadają kobiety (54%). Poziom kwoty do spłaty jest prawie taki sam w przypadku kobiet – 51%, jak i mężczyzn – 49%. Najbardziej wiarygodni finansowo Polacy to najczęściej osoby w wieku 35 – 44 lata (24%).
Jednocześnie są to osoby, które mają najwięcej zobowiązań kredytowych –  przypada na nie niemal połowa zadłużenia do spłaty (46%) wśród osób z pięciogwiazdkową punktację. Osoby te posiadają 42% łącznego zadłużenia osób z nadaną oceną scoringową.

Osoby z pięciogwiazdkową oceną scoringową mieszkają w gminach 10-25 tys. mieszkańców (24%), położonych często w najbliższej okolicy dużych miast, lub w dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (17%). Duża część posiadanego zadłużenia – prawie jedna trzecia (29%), przypada na mieszkańców miast powyżej 500 tys.

Może Cię zainteresować: