Centrum Prawa Bankowego i Informacji ma już 25 lat!

20 lutego 2017 r. mija dokładnie dwadzieścia pięć lat od utworzenia CPBiI. To dwie i pół dekady intensywnej pracy na rzecz rozwoju polskiej bankowościi całej gospodarki. Jako spółka instytucjonalna, powołana z inicjatywy Związku Banków Polskich, jesteśmy niezwykle dumniz tego, że mogliśmyi w dalszym ciągu możemybezpośrednio uczestniczyć w wielkim projekciebudowypolskiego sektorabankowego i rozpowszechniania wiedzy ekonomicznej.

W miarę jak kształtował się model struktury i potencjał kapitałowy oraz produktowy sektora bankowego, czy szerzej rzecz ujmując usług finansowych w Polsce, zmieniały się priorytety naszych działań. Niezmienne pozostawały jednak cele strategiczne tj. budowa zaufania, działanie na rzecz bezpieczeństwa obrotu finansowego, eliminowanie czynników ryzyka, kształtowanie tendencji rozwojowych rynku oraz edukacja ekonomiczna.

Stale pracujemy nad rozwojem działalności, otwieramy się na nowe środowiska oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą nieustanny rozwój technologiczny i funkcjonalny rynku. Rozwój spółki na przestrzeni lat był w istocie precyzyjną odpowiedzią na potrzeby, tendencje i zjawiska rynkowe.

Dziś prowadzimy bardzo szeroką działalność, obejmującą m.in. obszar legislacyjny i specjalistycznych ekspertyz oraz opinii prawnych, organizację szkoleń i najważniejszych polskich konferencji sektora bankowego (m.in. Forum Bankowe, IT@BANK, FTBS, FLBS), rozwój międzybankowych Systemów Wymiany Informacji (BANKOWY REJESTR, DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, AMRON), wydawanie specjalistycznych pism branżowych i portalu aleBank.pl. Realizujemy ogólnopolskie programy edukacji finansowej (m.in. w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, czy sieci digital signage „TV Student”).

Jubileuszowi spółkitowarzyszy także święto naszych tytułów prasowych:25-lecie „Miesięcznika Finansowego BANK”, 15-lecie Miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” oraz 10-lecie pism „Europejski Doradca Samorządowy” i "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem– Kurier Finansowy”.

Głównym elementem obchodów jubileuszu będzie uroczysta Gala, która odbędzie się 20 czerwca 2017 r. w Hotelu Hilton w Warszawie w ramach tegorocznych HORYZONTÓW BANKOWOŚCI 2017. To doskonałaokazjado rozmów o roli bankowości w rozwoju gospodarczym oraz wyzwaniachfirm infrastrukturalnych w budowaniu nowoczesnych rozwiązań dla branży finansowej. Będzie to wyjątkowe forum wymiany myśli i poglądów, które wzorem lat ubiegłych zgromadzi setki osób pracujących dla rozwoju polskiej bankowości.

 

Może Cię zainteresować: