Budujemy na mocnym fundamencie

Z Urszulą Wiśniewską – dyrektorem Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem rozmawia Maciej Małek.

Mija rok od zainicjowania w obecnej formie Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem rozpoczętego kilka lat temu przez Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej. Uznaliśmy, że to dobry moment dla podsumowania dotychczasowych efektów oraz wytyczenia perspektywy rozwoju na kolejny etap. Okazję po temu stanowiła rozmowa, której syntetyczny zapis prezentujemy poniżej.

Do kogo projekt jest adresowany i jakie elementy legły u podstaw jego konstrukcji?

Głównym założeniem i podstawą budowy programu był rozwój wiedzy i poszerzanie znajomości całego spectrum problemów natury ekonomicznej i finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wykorzystywania informacji gospodarczej w ograniczaniu ryzyka w bardzo wielu sektorach i formach aktywności. Adresatami są studenci uczelni i wydziałów ekonomicznych, ale tak naprawdę ogół społeczeństwa. Wychodzimy bowiem z założenia, że student jest nie tylko pierwszym beneficjentem, ale jednocześnie swoistym ambasadorem naszego przekazu, a problematyka ograniczania ryzyka dotyczy nie tylko przedsiębiorcy, ale również każdego z nas. Często bowiem poziom wiedzy ekonomicznej koniecznej do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnych realiach, również w rodzinnym otoczeniu studentów, jest jeszcze zbyt niski. Pokazują to analizy i sondaże prowadzone na co dzień wśród Polaków, również badania europejskie i globalne, że przywołam ostatni raport Banku Światowego dotyczący postaw wobec oszczędzania. Wszystkie one dowodzą, że nadal brakuje nam wiedzy koniecznej do pewnego poruszania się w środowisku ekonomicznym i finansowym. Stąd nasze bazowe założenie zakładające dotarcie z informacją i wiedzą do możliwie szerokiego kręgu odbiorców. W programie uczestniczy już ponad 120 uczelni, w których dotarliśmy już do ponad 30 tys. studentów, bardzo chłonnych odbiorców tego przekazu. Dla nich każdy nowy zasób informacji i wiedzy, zwłaszcza o charakterze praktycznym, stanowi wartość samą w sobie. Mamy przy tym świadomość, że uczelnie przygotowują bardzo dobrze studentów w zakresie zasobu wiedzy teoretycznej, również w odniesieniu do nowych kierunków kształcenia. Chcemy wspierać i uzupełniać ten proces zwłaszcza tam, gdzie względy systemowe, proceduralne czy uwarunkowania wynikające z przepisów tworzą swoistą lukę w dostępie do praktycznych aspektów wiedzy koniecznej do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej i rozwiniętego systemu finansowego. To najkrótsze resume założeń i celów Programu NZB.

Czytaj więcej: www.aleBank.pl

Może Cię zainteresować: