Bezpieczni w Rodzinie. Ochrona przed wyłudzeniem – najlepszy prezent na Dzień Babci i Dziadka

Rośnie nasza obecność w cyfrowym świecie, zwłaszcza od czasu pandemii. Trend bycia online objął również osoby w starszym wieku. Analizy z grudnia 2021 r. potwierdzają, że ponad połowa osób (51,4%) w wieku 60 - 74 lata korzysta z Internetu. Część seniorów nie nadąża jednak za „cyfrową rewolucją” – często brakuje im umiejętności poruszania się w sieci, co powoduje poczucie lęku i zagubienia. Poprawienie kompetencji cyfrowych i wyrównywanie wiedzy wymaga ustawicznych działań edukacyjnych, w których nie do przecenienia jest rola młodszych pokoleń, w tym także dorosłych dzieci czy pełnoletnich wnucząt.

 
 
 
Przy okazji Święta Babci i Dziadka warto spytać, czy starsi nie potrzebują pomocy, a zamiast wyszukanego prezentu, zaproponować założenie „grupy rodzinnej” w BIK, aby wspólnie chronić się przed wyłudzeniem.
 
Zachodzące procesy demograficzne, w których populacja osób starszych wzrasta w szybkim tempie, to trend globalny. W Polsce mamy 9,8 miliona osób w wieku 60 lat i więcej. Stanowią oni już ponad ¼ ludności kraju, a ich udział rośnie z roku na rok.
 
Według prognoz GUS, liczba osób powyżej 60 r.ż. w Polsce w 2030 r. ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. do 13,7 mln. Osoby te będą wówczas stanowiły około 40% ogółu ludności Polski.
 
Statystycznie wydłuża się życie osób w kolejnych pokoleniach, przesuwa się też umowna granica podeszłego wieku. Obecnie przyjmuje się, że wiek 60 lub 65 definiuje osobę starszą.
 
Zatem myśląc o Babci czy Dziadku, nie powinien nam towarzyszyć dawny, stereotypowy obraz osoby w sędziwym wieku, biernie spędzającej czas na emeryturze, która nie korzysta ze smartfona i jest poza światem online.
 

Seniorzy online – czy czują się bezpiecznie?

Jak wynika z analiz ponad połowa osób w wieku 60-74 lata (51,4%) korzysta z internetu, a 43,1% łączy się z nim codziennie. To nieznaczny udział w porównaniu do osób młodszych, którzy z Internetu korzystają niemal ustawicznie (93,1%).

Największy dystans dzieli seniorów w stosunku do osób w wieku 16-24 lata, z których aż 99,2% łączy się z Internetem na co dzień.

Choć statystyki, tak bardzo od siebie odbiegają, to paradoksalnie te dwa światy – analogowy i cyfrowy, mogłyby się połączyć. To potencjał do dialogu generacji i okazja, by młodzi przekazali starszym swoje doświadczenia na tym polu. Kluczowe jest budowanie świadomości zagrożeń oraz wskazówki, jak chronić się przed pułapkami w cyfrowej rzeczywistości.

Ochrona i edukacja osób starszych w zakresie technologii cyfrowych jest niezwykle istotna. Zmieniająca się infrastruktura dostępu do leczenia, sposób załatwiania spraw urzędowych czy zakupów, wpływa na dobrostan psychiczny osób starszych. Fakt, że większość naszych działań przenosi się do internetu, może budzić niepokój. Procesy demograficzne, idące w kierunku rosnącej tzw. srebrnej generacji, wymagają od nas konieczności kształtowania społeczeństwa cyfrowego, wyrównywania wiedzy międzypokoleniowej. Szczególnie istotna jest dziś edukacja seniorów. Z jednej strony warto uświadamiać im liczne zagrożenia, a z drugiej wskazać na sposoby przeciwdziałania – mówi Andrzej Karpiński, szef bezpieczeństwa Biura Informacji Kredytowej.

 

Więcej: media.bik.pl

 

Może Cię zainteresować: