Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Moduł realizowany z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

Wiodącymi zagadnieniami są: rozwój gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwo. Sektor bankowy w oczywisty sposób angażuje się w rozwój gospodarki elektronicznej – także poprzez płatności elektroniczne i mobilne, które mają są coraz istotniejsze dla zwiększenia efektywności gospodarki. Jest też szczególnie narażony na cyberataki wobec swoich klientów.

Stąd też rosną zupełnie nowe potrzeby – z jednej strony – potrzeba kształtowania właściwych postaw Polaków wobec rozwoju gospodarki elektronicznej oraz nowoczesnych form transakcji płatniczych, z drugiej natomiast – ważna jest ich odpowiednia świadomość w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Moduł „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” jest wyrazem zaangażowania sektora bankowego w edukację jego klientów w tym obszarze.

Może Cię zainteresować: