„Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych.” – ruszyła ogólnopolska konferencja naukowa

19 i 20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby - perspektywy”. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych.

 

Celem Konferencji jest prezentacja problemów prawnych i ekonomicznych w wielowymiarowym ujęciu (regulacji krajowych, unijnych, międzynarodowych, o charakterze publiczno- i prywatnoprawnym), a także pokazanie potrzeb, barier i przeszkód związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony klienta na rynku usług finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie. Konferencja jest okazją do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

 

 

Agenda Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo i ochrona Klienta na rynku usług finansowych"

Może Cię zainteresować: