Bankowcy dla edukacji

Projekt sektorowy Bankowcy dla Edukacji jest odpowiedzią sektora bankowego na realne potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie edukacji ekonomicznej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media, jak i jednostki samorządu terytorialnego, które są najbliżej codziennego życia całego polskiego społeczeństwa.

Cele:

  • Podniesienie poziomu wiedzy ekonomiczno-finansowej obywateli
  • Przygotowanie klientów do świadomego i racjonalnego wykorzystania produktów finansowych.
  • Poprawa poziomu wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa i kształtowania właściwych postaw Polaków w dziedzinie cyberbezpieczeństwa wobec rozwoju gospodarki elektronicznej i nowoczesnych form płatniczych.
  • Edukowanie użytkowników produktów finansowych w zakresie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
  • Budowanie wizerunku sektora finansowego jako nowoczesnego, profesjonalnego i odpowiedzialnego społecznie.

Założenia:

  • Szeroka współpraca międzysektorowa z instytucjami działającymi w obszarze bankowości, finansów oraz nowoczesnych technologii.
  • Realizacja projektu przy współudziale instytucji edukacyjnych, samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych.
  • Bezpośrednie działania edukacyjne kierowane do różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży szkolnej, studentów, pracowników instytucji finansowych, seniorów.
  • Szeroki rozwój wolontariatu pracowników sektora finansowego i środowiska akademickiego.

 

Współpraca z samorządami terytorialnymi:

Roli samorządów terytorialnych w zakresie edukacji wszystkich grup wiekowych nie da się przecenić. Codzienna obecność z milionami obywateli, wkład w rozwój regionu i integracja lokalnych środowisk, stały się podstawą porozumień o współpracy będących początkiem wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych.

Celem zawierania porozumień jest wspieranie działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości.

Jeśli zainteresowani są Państwo podjęciem współpracy w ramach Projektu Sektorowego Bankowcy dla Edukacji zapraszamy serdecznie do indywidualnego kontaktu!

 

Więcej informacji o Projekcie znajdą Państwo na stronie: www.wib.org.pl

Może Cię zainteresować: