Nowoczesne Zarządzanie Biznesem na największym w Polsce spotkaniu z samorządami studenckimi

W dniach 11-14 kwietnia 2019 w Kościelisku odbyła się jubileuszowa XXV Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. To doroczne największe spotkanie reprezentacji studenckich w Polsce, z udziałem ponad 400 samorządowców uczelnianych. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaś partnerami całej konferencji był Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”, Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz Sektorowa Rada Kompetencji ds. Sektora Finansowego.

Konferencję zainaugurował przewodniczący PSRP – Dominik Leżański, zaś wystąpienie otwierające wygłosił Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości – Waldemar Zbytek. W otwarciu konferencji uczestniczyli również m.in. Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej – prof. dr hab. Krzysztof Diks oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Zbigniew Marciniak. W tej części przedstawiono także założenia do drugiej edycji projektu „Aktywny Student”, realizowanej przez WIB we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wiceprezes WIB – Waldemar Zbytek uczestniczył również w debacie plenarnej pt. „Aktywni studenci – przyszłością biznesu”. W tej trakcie mówił m.in. o działaniach i doświadczeniach płynących z zainicjowanych przez Związek Banków Polskich wspólnych, sektorowych programów edukacji ekonomicznej oraz współpracy świata nauki i gospodarki.

 

Drugiego dnia konferencję odwiedził Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, który mówił o stanie wdrażania tzw. Konstytucji dla Nauki na polskich uczelniach, a także długofalowych korzyściach z niej płynących.

Krajowa Konferencja PSRP po raz pierwszy odbyła się w 1995 roku. Celem konferencji jest coroczna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy samorządami studenckimi oraz dyskusja na tematy związane ze szkolnictwem wyższym. W ramach konferencji odbyło się szereg paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów, które miały za zadanie podniesienie wiedzy i umiejętności ich uczestników.

Może Cię zainteresować: