Banki włączają się do procesu cyfryzacji współpracy obywateli z administracją i akcentują bezpieczeństwo wdrażanych rozwiązań

Współpraca banków z administracją np. nad programem 500+ jest w ostatnim czasie modelowym przykładem udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że administracja stawia sobie za cel, by w ciągu 5 lat połowa petentów (obywateli) mogła w sposób elektroniczny załatwić 80% swoich spraw w urzędzie.

Podczas konferencji „Płatności Mobilne 2016”, w panelu „Digitalizacja gospodarki i realizacja sektora publicznego – perspektywy rozwoju rynku usług mobilnych w Polsce” omawiano możliwości jakie otwierają się dzięki zaangażowaniu między innymi Ministerstwa Cyfryzacji.

„Banki chcą angażować się w rozwój administracji cyfrowej i wspierać proces budowy społeczeństwa cyfrowego. Zakładamy, że banki nie zarobią bezpośrednio na płatności realizowanej dla administracji, jednak lojalizacja klienta umożliwi zaoferowanie mu nowych, dopasowanych do jego potrzeb usług z korzyścią dla wszystkich stron” – podkreślił dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich

Ważnym elementem biznesowego modelu usług płatniczych są innowacje i nowości technologiczne. Poruszona została problematyka integrowania płatności z systemami operacyjnymi i sprzętem. Zwracano także uwagę potrzebę zaoferowania klientom dodatkowych funkcji i użyteczności – na przykład informacje o saldzie lub o historii rachunku. Zauważono, że zbliżeniowość jest wyjątkowo ważna dla użytkowników i jak podano jeszcze w tym roku ma ona zostać wprowadzona w BLIKu.

 

W opinii bankowców, których o opinię zapytano podczas badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Związku Banków Polskich (Monitor Bankowy 06’2016), w zdecydowanej większości za główną barierę w rozwoju e-gospodarki i płatności bezgotówkowych są obawy o bezpieczeństwo (43%) a dopiero w dalszej kolejności stosunkowo niski poziom edukacji ekonomicznej Polaków (31%) oraz rozwiązania prawne niedostosowane do nowoczesnych technologii (18%).
Uczestnicy konferencji podkreślali, jeszcze większe bezpieczeństwo płatności mobilnych w stosunku do i tak wysokiego poziomu pewności w tym zakresie przy płatnościach kartami, a model biznesowy wykorzystuje niskie koszty aplikacji oraz możliwość wykorzystania dostępnej już infrastruktury.

„Najbliższe lata będą z pewnością bardzo interesujące i dostarczą nam wielu ciekawych nowinek technologicznych w obszarze bankowości i e-administracji” – podsumował Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Zorganizowana już po raz trzeci konferencja „Płatności Mobilne” była jednym z głównych wydarzeń „Horyzontów Bankowości 2016”, które zakończono Galą Rankingu „50 największych banków w Polsce” Miesięcznika Finansowego BANK.

Może Cię zainteresować: