Banki spółdzielcze z edukacyjna misją

20 września 2017 r. podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w ramach Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” z bankami spółdzielczymi z grupy SGB w rozpoczynającym się roku akademickim 2017/2018.

Banki spółdzielcze z grupy SGB od października br. będą realizowały swoją edukacyjną misję w szkołach wyższych w ramach modułu wykładowego „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej”. Jego celem jest prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących banków spółdzielczych w Polsce, specyfiki ich funkcjonowania oraz szczególnej pozycji na rynku bankowym. Słuchacze modułu dowiadują się jakie są różnice pomiędzy bankami spółdzielczymi a innymi uczestnikami rynku bankowego – bankami komercyjnymi i SKOK-ami.

 

 

Sygnatariuszami Porozumienia byli Wiceprezes Zarządu, Pełniący Obowiązki Prezesa Zarządu SGB-Banku – Paweł Pyzik oraz Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Andrzej Wolski.

Może Cię zainteresować: