Banki spółdzielcze – 5 razy NAJ…

Świadomość struktury sektora bankowego w Polsce jest istotna nie tylko dla studentów kierunków ekonomicznych czy finansowych. Jest bowiem pośrednio związana z wiedzą na dorosłym okresie życia.

Na co dzień, zwłaszcza w dużych ośrodkach akademickich funkcjonujemy w przekonaniu o dominacji dużych banków komercyjnych w naszym otoczeniu. Tymczasem, na uwagę zasługują także inne podmioty jak choćby banki spółdzielcze.

 

NAJ…starsze w spółdzielczości

Bankowość spółdzielcza jest najstarszą gałęzią spółdzielczości w Polsce. Powstaniu pierwszych tego typu instytucji datuje się już na drugą połowę XIX wieku – w  1861 roku powołano pierwszą polską spółdzielnię oszczędnościowo-kredytową „Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców m. Poznania”. A już dekadę później odbył się pierwszy sejmik Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych pod hasłem „Własną pracą i pomocą, a siłami zjednoczonymi”.

 

NAJ…większy zasięg w kraju

W Polsce działa kcjonuje ponad 550 banków spółdzielczych, które są funkcjonują w jednym z dwóch zrzeszeń. Liczebniejsze z nich – Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) – posiada jeden z największych zasięgów terytorialnych spośród polskich instytucji finansowych. Należy do niego 354 banków spółdzielczych, rozlokowanych w ponad 2 500 placówek w kraju, dysponujących 2 300 bankomatami oraz zatrudniającymi ok. 20 tys. osób.

 

NAJ…bliżej lokalnych społeczności

Jedną z głównych cech odróżniających banki spółdzielcze od banków komercyjnych jest ich profil biznesowy, skupiający się w głównej mierze na rozwoju regionalnym i działaniach na rzecz tzw. małych ojczyzn. Banki te wspierają rozwój lokalnej przedsiębiorczości, będąc najważniejszymi dostawcami usług finansowych dla sektora rolnego i przetwórstwa rolno-spożywczego, co pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności w tych gałęziach gospodarki. Oprócz realizacji celu gospodarczego czy też biznesowego (czyli osiągnięcia zysku), rolą bankowości spółdzielczej jest również  integrowanie społeczności lokalnej, nawiązywanie współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami i zapewnianie tym samym odpowiednią dywersyfikację polskiego sektora bankowego

 

NAJ…mocniej stawiają na edukację

Grupa BPS jest aktywna także na innych obszarach, pozabiznesowej działalności. Na uwagę zasługuje przede wszystkim zaangażowanie w sektorowe programy edukacji ekonomicznej m.in. w ramach Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, obecnego na ponad 130 uczelniach w całej Polsce. Realizując moduł wykładowy „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej”, pracownicy sektora bankowego prezentują podstawowe zagadnienia dotyczących banków spółdzielczych w Polsce.
Mój udział w tym projekcie był – i jest – dla mnie osobiście pewną przygodą. Do tej pory pamiętałam sale wykładowe jako studentka, a teraz przyszło mi je obejrzeć zza stołu katedralnego. Ale chyba udało mi się coś jeszcze. Przynajmniej „moim” studentom pomogłam zburzyć stereotyp prowincjonalnego banku, który ciąży na wielu BS-ach. Udowodniłam, że banki spółdzielcze daleko bardziej stosują dzisiaj zasadę work-life balance niż wiele korporacji mających siedzibę w największych miastach Polski. I to jest chyba sedno tego projektu: przedstawić banki spółdzielcze jako firmy z misją, zakorzenione w lokalnych społecznościach, ale radzące sobie świetnie w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Tak przynajmniej ja widzę swój bank i wiele innych BS-ów. I tak powinni teraz patrzeć na to studenci – mówiAleksandra Wiśnicka z Banku Spółdzielczego w Chorzelach.

NAJ…nowocześniejsze technologie

 

Banki spółdzielcze pomimo lokalnej i regionalnej skali działania, chętnie sięgają po globalne rozwiązania w zakresie nowoczesnej bankowości jak choćby biometria czy płatności zbliżeniowe. Podczas dorocznego Forum Technologii Banków Spółdzielczych dyskutują nad kierunkami rozwoju technologicznego, tak aby znacząco poprawiać jakość usług dla swoich klientów. W tym aspekcie nie zapominają też o najmłodszych.

 

***

Grupa BPS jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej”.

e-max.it: your social media marketing partner

Może Cię zainteresować: