Banki dla edukacji w obszarze cyberbezpieczeństwa

Sektor bankowy i technologiczny razem dla edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa – to główne przesłanie porozumienia o partnerstwie w projekcie „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni”, podpisanego podczas Kongresu Edukacji Finansowej 2017, który odbył się 28 marca br. na PGE Narodowym w Warszawie. Jak wskazują jego sygnatariusze, edukacja i przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, to w obliczu postępującej cyfryzacji kraju, jedno z największych wspólnych współczesnych wyzwań.

Pod dokumentem inicjującym podpisy złożyli przedstawiciele: Związku Banków Polskich, Banku Pekao S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., ING Banku Śląskiego S.A., Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium oraz firm technologicznych: IBM Polska i MICROSOFT. Porozumienie zakłada podjęcie wspólnych działań na rzecz szerokiej budowy podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Organizatorzy podkreślili, że ideą projektu, jest stopniowe dołączanie do niego kolejnych podmiotów, co będzie sprzyjało zwiększaniu skali realizacji jego głównych założeń.

 


Temat cyberbezpieczeństwa był jednym z motywów pierwszej edycji Kongresu, który w salach PGE Narodowego zgromadził ponad 300 przedstawicieli reprezentujących ok. 150 instytucji i podmiotów z obszaru finansów, edukacji i szkoleń.

– To ponadbankowe porozumienie pokazuje, że w obszarze cyberbezpieczeństwa należy współpracować a nie konkurować. Dziś, banki w Polsce ochraniają 33 miliony kont internetowych z czego 16 milionów aktywnych, codziennie użytkowanych. Jestem przekonany, że połączenie naszych doświadczeń i praktyk, jak i zasobów wiedzy skumulowanych w firmach infrastrukturalnych sektora bankowego i technologicznego, będzie podstawą powodzenia edukacyjnej misji w tym obszarze, realizowanej w różnych formach i skierowanej do różnych grup docelowych – powiedział Prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz.

 

Kongres Edukacji Finansowej 2017 był organizowany wspólnie przez czołowe instytucje zajmujące się tematyką edukacji ekonomicznej, w tym m.in. Warszawski Instytut Bankowości. Licznym panelom i wystąpieniem towarzyszyło również centrum wystawiennicze – Aleja Edukacji Finansowej, w której zaproszone instytucje prezentowały swoje projekty edukacyjne.

Może Cię zainteresować: