Rozpoczął się nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców, która jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem Rady Młodych Naukowców jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających dokonania środowiska młodych badaczy w Polsce.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:
 
  • nie ukończyła 35 roku życia;
  • posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Więcej informacji na stronie: www.nauka.gov.pl

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel