Zostały podpisane kolejne porozumienia w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa. Na mocy porozumień zarówno w Gdańsku, jak i w Toruniu będzie realizowany program edukacji dzieci, młodzieży i seniorów.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Związek Banków Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości.

 

Podpisanie porozumienia z Miastem Gdańsk - 12 października 2017 r.

 

Podpisanie porozumienia z Miastem Toruń - 13 października 2017 r.