W dniu 1 lipca 2017 r. objął Pan stanowisko Dyrektora Programu NZB. Jest Pan jednak częścią zespołu NZB od kilku lat.

 

W Centrum Prawa Bankowego i Informacji – organizatora Programu NZB,  pracuje od 2008 r., gdzie byłem częścią zespołu odpowiedzialnego za edukację przedsiębiorców i banków spółdzielczych z zakresu wykorzystywania w biznesie informacji i danych gospodarczych. Od początku byłem również częścią zespołu Programu NZB- wykorzystywałem tu doświadczenie jakie zdobyłem wcześniej w pracy z przedsiębiorcami i bankowością spółdzielczą. W NZB odpowiedzialny byłem za rozwój i realizację Programu NZB na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, gdzie na co dzień współpracowałem z kilkudziesięcioma uczelniami.  

 

2 października rozpoczyna się kolejny rok akademicki w polskich uczelniach. Na blisko co trzeciej z nich swoją aktywność będzie kontynuować Program NZB. Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Programem w ciągu najbliższych miesięcy?

Program NZB powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej w celu podniesienia poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Cele realizujemy poprzez prowadzenie różnorodnych działań na uczelniach, jak np. organizacja i prowadzenie wykładów, stoisk edukacyjnych (Strefy NZB), konferencji, współpraca z organizacjami studenckimi. Jednym z naszych celów na najbliższy rok akademicki jest zainagurowanie wolontariatu akademickiego – wierzymy, że wśród studentów znajdą się osoby, które po przeszkoleniu będą chciały się dzielić swoją wiedzą z młodszymi koleżankami i kolegami, np. w szkołach średnich. Cieszę się, że mamy pierwsze pozytywne sygnały od władz uczelni, które chcą zaangażować się w ten projekt. Kolejnym ważnym celem jest dotarcie z Programem NZB do studentów kierunków nieekonomicznych. Wykłady prowadzone w poprzednich semestrach dla przyszłych np. lekarzy, informatyków cieszyły się dużą popularnością wśród studentów, którzy również potrzebują uzyskać wiedzę z zakresu rynków finansowych, przedsiębiorczości czy ograniczania ryzyka w biznesie. Chcemy również zintensyfikować współpracę z samorządami studenckimi, jak i mediami akademickimi.

 

Rocznie Program NZB dociera do kilkudziesięciu tysięcy studentów w całej PL. Jak z Pana perspektywy zmienia się charakterystyka przeciętnego polskiego studenta?

W trakcie ostatnich kilku lat realizując wykłady czy uczestnicząc w konferencjach naukowych na kilkudziesięciu uczelniach w Polsce miałem okazję obserwować studentów z perspektywy wykładowcy. Spotykałem się również z wykładowcami akademickimi i władzami uczelni, które przekazywały mi swoje opinie na temat studentów i tego jak zmieniają się oni z biegiem lat. Dzisiejszy student ma dostęp do internetu w zasadzie w każdym miejscu i czasie. Również w trakcie wykładów. Z jednej strony daje to możliwość szybkiego dotarcia do informacji niezbędnych w procesie kształcenia, ale jednocześnie bardzo często odwraca uwagę studentów od treści przekazywanych w trakcie wykładów. Student anno domini 2017  oczekuje nie tylko merytorycznie wartościowych wykładów, ale również prowadzonych w atrakcyjny sposób. I poniekąd sukces Programu NZB to zasługa naszych wykładowców, którzy nie tylko dysponują dużą praktyczną wiedzą, ale prowadzą wykłady w sposób interesujący i dynamiczny, posiłkując się ciekawymi prezentacjami i np. filmami edukacyjnymi. Coraz większa liczba studentów zdaje sobie również sprawę z tego, że sam fakt ukończenia studiów nie gwarantuje sukcesu na rynku pracy. Dlatego oczekują wykładów prowadzonych przez praktyków. I tutaj również odpowiedzieliśmy jako Program NZB na te oczekiwania – wykłady prowadzone są przez praktyków życia gospodarczego. 

 

Współpracujecie również z mediami akademickimi, z powodzeniem integrując redakcje studenckie wokół Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Jaką rolę odgrywa OFMA w realizacji założeń Programu NZB?

 Współpraca z mediami akademickimi to coś więcej niż tylko realizacja jednego z założeń Programu NZB, jakim jest skuteczne docieranie za ich pośrednictwem do studentów i pracowników naukowych. Dziś, redakcje studenckich telewizji, rozgłośni, czasopism i portali, tak jak przedstawiciele największych mediów w kraju, aby realizować swoje zadania muszą skutecznie mierzyć z nowymi trendami oraz wymogami rynku. I dlatego właśnie od ponad 2 lat staramy się angażować wszystkich zainteresowanych, w tym także podmioty zewnętrzne, do otwartej i szerokiej dyskusji na tematy strategiczne, jednocześnie osiągając widoczne efekty tej współpracy jak choćby uruchomienie Funduszu Grantowego dla Mediów Akademickich, przygotowywanie pierwszej od lat regularnej audycji ekonomicznej dla studentów „3 grosze o ekonomii” czy koordynacja prasowej Ekonomicznej Redakcji Akademickiej.

 

Partnerami Programu jest wiele instytucji szeroko pojętego rynku finansowego. Czy rozważacie poszerzenie tego grona o kolejne podmioty?

Jesteśmy dumni, że wiele ważnych instytucji dla polskiej gospodarki współpracuje z Programem NZB, w imieniu których prowadzimy edukację ekonomiczną na polskich uczelniach. Skuteczna realizacja powszechnej edukacji ekonomicznej i podnoszenie poziomu wiedzy studentów o rynkach finansowych wymaga szerokich działań wspieranych przez te instytucje. Pracujemy z aktualnymi Partnerami Programu NZB nad poszerzeniem oferty edukacyjnej na polskich uczelniach.  Wymaga tego od nas szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze i konieczność przekazywania aktualnej praktycznej wiedzy studentom. Jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę z innymi instytucjami, nie tylko rynku finansowego, które chciałyby mieć realny wpływ na kształcenie swoich przyszłych pracowników.

 

Co wyróżnia Program NZB na tle innych inicjatyw edukacyjnych dostępnych w środowisku akademickim?

To przede wszystkim różnorodność działań na uczelniach – wykłady prowadzone przez praktyków, stoiska edukacyjne, konferencje naukowe, e-learning, współpraca z mediami i organizacjami studenckimi, Parlamentem Studentów RP, Forum Uczelni Ekonomicznych i Forum Uczelni Technicznych, spotkania i debaty tematyczne na uczelniach, udostępnianie studentom i pracownikom naukowym materiałów merytorycznych. To co nas wyróżnia to również liczba podmiotów z jakimi współpracujemy.  Nie mogę nie wspomnieć o skali prowadzonych działań edukacyjnych – Program NZB realizowany jest na ponad 120 uczelniach, na których w ostatnich kilku latach w sposób bezpośredni dotarliśmy do ponad 140 000 studentów, przeprowadzając ponad 1 300 wykładów i blisko 410 stoisk edukacyjnych oraz uczestnicząc w ponad 200 konferencjach naukowych. Te liczby już mogą robić wrażenie, ale zapewniam, że cały czas podwyższamy sobie poprzeczkę.

Wykłady

25 styczeń 2021
Politechnika Wrocławska
ZOBACZ WIĘCEJ

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

19 grudzień 2020
Uniwersytet Wrocławski
18 grudzień 2020
Uniwersytet Warszawski
17 grudzień 2020
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej