500+ z ZUS dla niepełnosprawnych studentów

Studenci niepełnosprawni mają szansę otrzymywać z ZUS od października dodatkowe świadczenie w kwocie do 500 zł miesięcznie. Wnioski można składać już teraz. Aby otrzymać te pieniądze trzeba spełniać kilka warunków.

Aby otrzymywać świadczenie, należy być osobą pełnoletnią, zamieszkałą na stałe w Polsce. Kolejnym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Takiego orzeczenia nie należy mylić z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeśli student posiada tylko orzeczenie o niepełnosprawności, to musi uzyskać dodatkowe orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Takie orzeczenia wydają lekarze orzecznicy w ZUS.

Ostatni warunek dotyczy świadczeń jakie otrzymuje student od państwa. To co pobierał dotychczas razem z 500+ nie może przekroczyć 1600 zł brutto. Jeśli więc student nie pobiera żadnych świadczeń lub jego świadczenia wypłacane ze środków publicznych nie przekraczają 1100 zł brutto, to otrzyma pełne 500 zł (razem 1600 zł). Jeśli świadczenia są wyższe niż 1100 zł brutto to otrzyma mniejszą dopłatę, w takiej kwocie, żeby całość wynosiła 1600 zł brutto.

Jak to załatwić w ZUS? Najpierw trzeba umówić się na wizytę u swojego lekarza (np. rodzinnego) i poprosić go o wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia (formularz ZUS OL-9). Formularz można wydrukować ze strony internetowej ZUS lub dostać w placówkach Zakładu. Zaświadczenie ważne jest przez miesiąc, więc w tym czasie trzeba złożyć do ZUS wniosek o 500+ (formularz ZUS ESUN). Do wniosku załączamy zaświadczenie o stanie zdrowia oraz dokumentację lekarską. ZUS zaprosi studenta na badanie do lekarza orzecznika. Orzecznik na podstawie badania i załączonej dokumentacji  lekarskiej określi, czy student jest niezdolny do samodzielnej egzystencji, czy też nie. Po badaniu student otrzyma z ZUS decyzję.

Może Cię zainteresować: