5. Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2021

Zapraszamy do udziału w tegorocznej 5. Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2021, pod hasłem: PRZYSZŁOŚĆ CZŁOWIEKA W USŁUGACH FINANSOWYCH. Nowe role, nowe kompetencje.

SRK Finanse jest platformą współpracy na rzecz nowego modelu uczenia się: przez całe życie, z wykorzystaniem technologii, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy: przedsiębiorców, środowiska akademickiego, izb gospodarczych, nadzoru finansowego.
 
Termin: 23 czerwca 2021, godz. 09:30-15:00, ONLINE
 
W trakcie Konferencji zaprezentowane zostaną m.in. pierwsze wyniki najnowszego 2. Branżowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym. Najważniejsze przesłania Konferencji, wokół których będą się skupiać wystąpienia i debata, to:  
  • Tocząca się zmiana modeli biznesowych wymaga odpowiedzialności za ochronę potencjału kadrowego sektora finansowego 
  • Przyspieszenie technologiczne spotęgowane pandemią koronawirusa stawia nowe pytania o rolę człowieka w tworzeniu i dostarczaniu usług finansowych 
  • Sektor finansowy dla realizacji strategicznych celów odpowiedzialnego finansowania Zielonego Ładu potrzebuje odpowiednio przygotowanych pracowników
 

Zaproszenie skierowane jest m.in.  do nauczycieli akademickich i studentów szkół wyższych,  pracowników sektora finansowego: banków, firm ubezpieczeniowych, firm działających na rynku kapitałowym,  nauczycieli akademickich i studentów szkół wyższych, instytucji nadzoru sektora finansowego, przedstawicieli izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i organizacji branżowych, związków zawodowych działających w sektorze i wszystkich zainteresowanych osób.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Dla studentów możliwość otrzymania ZAŚWIADCZENIA o udziale w Konferencji.

 

Zobacz program: https://konferencjasrk2021.wib.org.pl/#program 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

 

Może Cię zainteresować: