5. Forum Akademicko-Gospodarcze o różnych obliczach kryzysów oraz o wyzwaniach dla nauki i przedsiębiorczości

1 i 2 marca 2023 odbędzie się 5. Forum Akademicko-Gospodarcze pod tytułem „Różne oblicza kryzysów — złożone wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości”.

5. Forum Akademicko-Gospodarcze organizujemy w sytuacji jakże odmiennej od naszego spotkania rok wcześniej. Konsekwencje gospodarcze dla Europy, jak i świata są niebagatelne, a biorąc pod uwagę rekordową inflację mamy nowy, bardzo trudny kontekst dla rozważań o rozwoju nauki i optymalnej strategii gospodarczej Polski wobec tak złożonych wyzwań – piszą organizatorzy Forum.

Mamy świadomość, iż nikt nas nie zastąpi w budowie planu na przyszłość dla naszego kraju. Polscy przedsiębiorcy oraz środowiska naukowe są naszym zdaniem najbardziej predestynowane do konstruktywnej refleksji.

Poszukując odpowiedzialnych sojuszników we wszystkich obszarach życia publicznego, pragniemy stworzyć porozumienie ludzi dobrej woli. Takich, którzy na uwadze mają bieżące sprawy Europy, naszą krajową równowagę gospodarki w bliskiej perspektywie i długofalowy jej rozwój, a jednocześnie mają na sercu globalne zagadnienia klimatu, społecznej równości oraz ładu cywilizacyjnego.

Sprawy te mieszczą się w zakresie coraz bardziej rozpoznawalnego akronimu systematyki E∙S∙G, czyli raportowania niefinansowego dotyczącego obszarów: środowiskowego (environmental), społecznego (social) oraz zarządzania – ładu korporacyjnego (governance).

Łączy nas poczucie odpowiedzialności za przyszłość. Zaś fundamentem naszej wiary w sukces będzie wspólna praca oraz otwarta dyskusja. Zachęcamy usilnie do budowy licznych i trwałych powiązań nauki ze środowiskami biznesu. Złożonym wyzwaniom możemy skutecznie stawić czoła tylko razem.

Tematyka Forum Akademicko-Gospodarczego:

Sesja I: Klimat dla biznesu? Biznes dla klimatu

Sesja II: Klimat dla bezpieczeństwa. Mobilizacja nauki i biznesu w służbie społeczeństwu

Sesja III: Ekonomia umiaru a globalna nierównowaga

Sesja IV: Polskie wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze a biznes

Więcej informacji o PFAG 2023.

Może Cię zainteresować: