OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW I WYKŁADOWCÓW PROGRAMU NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM

W dniu 14.03.2018 w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Uczelnianych Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, które towarzyszyło Kongresowi Edukacji Finansowej i  Przedsiębiorczości.

W spotkaniu udział wzięło ponad 30 przedstawicieli Programu z całej Polski. W ramach całodziennej agendy uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Partnerów Programu oraz pod przewodnictwem Waldemara Zbytka – Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, podsumowali zeszłoroczne dokonania, a także omówili działania zaplanowane na rok bieżący.

 

W trakcie spotkania poruszono ponadto takie kwestie jak:

 • Najefektywniejsze modele współpracy między biznesem a nauką,
 • Ustawa 2.0,
 • Przedsiębiorczość w edukacji ekonomicznej studentów,
 • Postawy wobec pieniędzy, które przekładają się na korzystanie z usług finansowych i przedsiębiorczość,
 • Problematyka badań w obszarze współpracy nauki z biznesem,
 • System Standardów Kwalifikacyjnych i Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E,
 • Nowe wyzwania dla systemu ubezpieczeń społecznych czyli czy roboty będą płacić składki  na ubezpieczenia społeczne,
 • Platformy Score Hunter i jej nowe odsłony.

 

 

Wśród prelegentów spotkania obecni byli:

 • dr Mieczysław Bąk, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Przemysław Ruchlicki Ekspert Prawno-Gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej
 • Bartłomiej Banaszak Naczelnik Wydziału Analiz i Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wojciech Golicz Doradca Zarządu Związku Banków Polskich
 • Witold Siekierzyński – Uniwersytet SWPS
 • Agnieszka Rybińska Koordynator Zespołu Analityczno – Badawczego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • Małgorzata Bielińska Dyrektor ds. Edukacji Biura Informacji Kredytowej
 • Michał PierzchalskiDepartament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Paweł Jaroszek Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Może Cię zainteresować: