25 listopada ruszyła 10 edycja Konkursu FINSIM – Liga Akademicka

Studenci kierunków ekonomicznych powalczą w grze symulującej zarządzanie finansami wirtualnego banku. Tegoroczna edycja Konkursu zgromadziła 75 studentów z 13 uczelni z całej Polski, podzielonych na 15 zespołów.

FINSIM – Liga Akademicka odbywa się w ramach programu Bankowcy dla Edukacji. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Warszawski Instytut Bankowości.

 

 

Sesję inauguracyjną otworzył Michał Polak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, swoją obecnością zaszczycił nas także Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Zarządu Związku Banków Polskich.

W trakcie pierwszego, inauguracyjnego spotkania, uczestnicy, pod opieką doświadczonych Mentorów WIB, Michała Bellwona, Andrzeja Jakubaszka i Łukasza Lewickiego poznali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi banków.

Konkurs FinSim – Liga Akademicka, to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest nowa gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem FINSIM przygotowana przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości z węgierskim partnerem ITCB Hungary.

W tym ogólnopolskim konkursie, zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które będą działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Przed uczestnikami stoi duże wyzwanie – będą zarządzali bankiem przez okres 8 kwartałów – podejmą 8  strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze będzie wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie FINSIM. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. w trakcie Walnego Posiedzenia Akcjonariuszy.

Organizatorem tego unikalnego przedsięwzięcia jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości. To już 10 edycja dedykowana zespołom studenckim, wcześniej odbyło się również kilkanaście edycji analogicznego konkursu z udziałem pracowników bankowości.

W sesji inauguracyjnej wzięło udział 15 zespołów z następujących uczelni:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tegoroczna edycja konkursu otrzymała wsparcie NBP, BFG oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, fundatora praktyk i nagród  finansowych w Konkursie. Pragniemy tym wszystkim instytucjom serdecznie podziękować, nie tylko za wsparcie finansowe ale także za znakomitą współpracę osób zaangażowanych w projekt. Otrzymaną pomoc traktujemy jako wyraz poparcia dla naszego projektu a także motywację do dalszego działania.

Patronami medialnymi projektu są: TV Student, Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal  Bankier.pl, portal Kariera w Finansach, portal Studentnews.pl, niezależny Magazyn Studencki TO ZALEŻY.

 

Więcej informacji: www.liga.finsim.pl

 

Może Cię zainteresować: