100.000 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,3 miliarda złotych z wykorzystaniem cudzych dokumentów

Lata 2020 i 2021 minęły pod znakiem pandemii Covid-19, na ulicach polskich miast widać było znacznie mniej osób, kto może coraz częściej pracuje z domu. W tych okolicznościach liczba dokumentów zastrzeżonych w bankach po ich zgubieniu lub kradzieży maleje, ale wcale nie oznacza to, że jest mniej prób wykorzystania naszej tożsamości do kradzieży – jest wręcz przeciwnie. Związek Banków Polskich opublikował 48. raport o dokumentach infoDOK.

W latach 2008-2021:

  • do bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafiło 1,8 mln szt. dokumentów (rekordowy był IV kwartał 2019 r. gdy zastrzeżono 56 686 szt.)
  • próbowano wyłudzić 100 tysięcy kredytów na łączną kwotę 5,3 miliarda zł
  • rekordowa próba wyłudzenia opiewała na 25 milionów zł
  • aż 653 próby dotyczyły kwot równych lub większych niż 1 mln zł
  • 17.197 prób dotyczyło kwoty 1 tys. zł lub niższej

W IV kwartale 2021 r. do bazy Systemu DZ trafiło 32 tysiące dokumentów. Na koniec grudnia 2021 r. w bazie było łącznie aż 2 142 582 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Z drugiej strony przestępcy próbowali wyłudzić 2.075 kredytów o łącznej wartości 91,3 mln złotych.

 

 

Jak pokazują dane Policji – w ostatnich latach na szczęście maleje liczba stwierdzonych przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby i z pewnością wpływ na to ma prowadzenie przez nas Systemu DOKUMETY ZASTRZEŻONE. Jednak aktywność przestępców, a właściwie cyberprzestępców w opisywanej w raporcie części sektora finansowego wzrosła. Niezbędne jest więc regularne aktualizowanie swojej wiedzy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Związek Banków Polskich od lat inicjuje i angażuje się w szereg programów edukacyjnych, choć nie tylko w tym zakresie. W styczniu ruszyła m.in. kolejna, wspólna sektorowa kampania dotycząca stóp procentowych i inflacji. Zapraszamy na stronę www.BankiwPolsce.pl – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

 

 

 

 

W całym 2021 roku do bazy trafiło 148,9 tys. dokumentów, czyli aż 408 dziennie, równolegle zablokowano 8,1 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej wartości 336,6 mln zł. Od 2008 roku powstrzymano dokładnie 99 999 prób kradzieży na łączną kwotę 5,3 miliarda złotych. Korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz podziękować i wymienić kilka banków, które w szczególny sposób wspierają Kampanię: Bank Pekao, Bank Ochrony Środowiska, Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Santander Bank Polska – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

Raport infoDOK jest dostępny na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl

 

***

Związek Banków Polskich – wspólnie z Policją i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – rekomendują, aby zawsze w sytuacji utraty dokumentów tożsamości jak najszybciej zastrzec je w banku – także, gdy dokumenty utraci osoba, która nie korzysta i nigdy nie korzystała z usług bankowych. Krótka instrukcja, co trzeba zrobić:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Można to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości). Można także skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.

3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać, że trzeba zastrzegać nie tylko dokumenty tożsamości, ale także utracone karty bankowe. W Polce jest ich ponad 30 mln. Najłatwiej i najszybciej jest wykorzystać uniwersalny, międzybankowy System Zastrzegania Kart, dostępny pod numerem tel. (+48) 828 828 828: Wiele banków – Jeden uniwersalny numer. System działa na całym świecie, w systemie 24/7.

 

***

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Zastrzegać dokumenty powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm korzystających z systemu.

Najnowsze wydanie cyklicznego Raportu o dokumentach infoDOK znajduje się zawsze na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

 
 

Może Cię zainteresować: