10 lat minęło… Jubileusz Programu NZB

Rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja gospodarki czy nowe trendy na rynku pracy spowodowały, że sfery nauki i biznesu są sobie bliskie i przenikają się wzajemnie jak nigdy wcześniej. Wprawdzie od dziesiątek, jeśli nie setek, lat finansiści i bankierzy chętnie wspierali środowisko akademickie, ale to dzisiaj efektywna współpraca obu tych światów jest jednym z fundamentów rozwoju każdej gospodarki. Dialog ten może być prowadzony na różnych płaszczyznach – przemysłowej, badawczej, jak i edukacyjnej. I to właśnie ta ostatnia stanowi podstawę funkcjonowania, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich, Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” (NZB). Już od 10 lat wpisuje się on w misję łączenia wspólnych celów polskich uczelni i sektora finansowego.

26 października 2009 r. w Klubie Bankowca w Warszawie podpisano porozumienie, które było jednym z pierwszych sformalizowanych aktów współpracy pomiędzy sektorem bankowym a środowiskiem akademickim w Polsce. Wówczas to Szkoła Główna Handlowa jako pierwsza uczelnia ekonomiczna w Polsce odpowiedziała pozytywnie na inicjatywę Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Podstawowym założeniem było podjęcie działań na rzecz poszerzania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji gospodarczych w biznesie, najważniejsze było zaangażowanie w projekt przede wszystkim największych uczelni ekonomicznych w kraju.

– Zainteresowanie szkół wyższych przygotowaną propozycją współpracy przerosło nasze oczekiwania. W pewnym momencie nie było miesiąca, aby do programu nie przyłączyła się kolejna uczelnia. Tym, co przekonywało rektorów i dziekanów była przede wszystkim interesująca tematyka i różnorodne formy aktywności– wspomina Waldemar Zbytek, który jako wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, odpowiadał za rozwój Programu NZB.

 

Obecni w całym kraju

Dziś w programie, koordynowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, uczestniczy ponad 120 szkół wyższych – publicznych i prywatnych, zarówno w największych ośrodkach akademickich w Polsce, jak i w tych mniejszych. Wśród uczelni partnerskich można znaleźć te ukierunkowane na ekonomię, finanse czy zarządzanie, ale także te bardziej interdyscyplinarne.

– To wielkie i niespotykane przedsięwzięcie powstało zasadniczo nieco na przekór pojawiającym się głosom o braku porozumienia między biznesem a uczelniami. Dziś już wiemy, że było to realne, a poparcie ważnych instytucji na czele z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajową Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich potwierdza, że również potrzebne i mocne merytorycznie – powiedział w czerwcu 2018 r. podczas Ogólnopolskiego Spotkania Koordynatorów i Wykładowców, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

I to właśnie zawartość merytoryczna, dostosowana w przekazie do odbiorców programu była i jest jedną z cech wyróżniających ten projekt. Jest ona na bieżącą opiniowana przez Radę Konsultacyjną, w której oprócz przedstawicieli inicjatorów i partnerów uczestniczyli reprezentanci m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii czy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obecnie w jego ramach, oprócz pierwszego modułu „Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym” realizowanego z BIK i BIG InfoMonitorem, znajdują się jeszcze trzy:

  • „Ubezpieczenia społeczne” – moduł realizowany z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

  • „Nowy wymiar bankowości spółdzielczej” – moduł realizowany ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Grupą Banku Polskiej Spółdzielczości;

  • „Narzędzia e-gospodarki” – moduł realizowany z Krajową Izbą Rozliczeniową.

Jak przekonują organizatorzy, od początku funkcjonowania Programu NZB, w różnych formach aktywności uczestniczyło blisko 400 tys. osób – studentów i absolwentów, pracowników naukowych oraz działaczy i dziennikarzy studenckich. Podstawową formą realizacji projektu są wykłady oraz towarzyszące im strefy informacyjne dla studentów. Ważnym elementem są również organizowane konferencje, debaty i szkolenia. Tym co łączy te elementy jest bezpośredni kontakt z uczestnikami projektu, co było jednym z głównych założeń Programu NZB w momencie jego uruchamiania. Zresztą, najnowsze sondaże opinii potwierdzają słuszność tak obranego modelu realizacji – jak wynika z badań przeprowadzonych w marcu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW) najbardziej preferowaną formę nauki podstaw finansów, bankowości czy inwestowania dla 68% Polaków stanowią właśnie spotkania bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i wykładów.

Więcej…

Może Cię zainteresować: