Wydarzenia

Konferencje

Uniwersytet Wrocławski

Data Piątek 20 kwiecień 2018, 09:00 - 15:00
Miasto Wrocław
Ulica Uniwersytecka 7
Budynek budynek D, sala im. Witolda Świdy 2D
Opis 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Koszty usług finansowych w świetle aktualnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby- perspektywy”. Celem konferencji jest zaprezentowanie z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. nauk prawnych i ekonomicznych, doktryny, jak i praktyki rynkowej oraz organów i instytucji publicznych zapewniających ochronę klientom na rynku finansowym, istotnego problemu jakim jest odpłatność za świadczone przez instytucje finansowe usługi. Organizatorzy: Instytut Nauk Ekonomicznych, Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN”, Naukowe Koło Ekonomistów przy współpracy Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów i Fundacji „MERCATUS ET CIVIS” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Inicjatywa wspierana przez Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.


Wróć